Studere ved BI

Fagdag

Her kan du lære mer om hva en fagdag på BI inneholder, og hvordan du bestiller.

Hva er inkludert i en fagdag?

Handelshøyskolen BI tilbyr fagdager for klasser ved videregående skoler.

Å legge en fagdag hos oss er en fin måte å kombinere relevant faglig påfyll med kunnskap om det studietilbudet BI kan tilby elevene etter videregående. Vi skreddersyr fagdagen ut i fra det dere har av tid og med det som måtte passe klassen best.

Studiepresentasjon

En presentasjon som viser de forskjellige studiene vi tilbyr på BI og litt om jobbmulighetene etter endt bachelorgrad. Vi gir også et innblikk i studentmiljøet, mulighetene rundt studiene og forteller om hvilke forventninger BI har til sine studenter og hva studentene kan forvente av BI.

Caseløsningskonkurranse

Vi har caseoppgaver som er laget av representanter fra de forskjellige instituttene på bygget. Casene er laget med utgangspunkt i VGS-pensum i de representative fagene, for at klassen skal få et godt faglig utbytte av å besøke BI.

Vi tilbyr ni forskjellige case som er tilpasset din studieretning:

 1. Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 2. Markedsføring og ledelse
 3. Samfunnsøkonomi
 4. Næringslivsøkonomi
 5. Organisasjonspsykologi
 6. Rettslære
 7. Kommunikasjon og kultur
 8. Sosiale medier
 9. Medie- og informasjonskunnskap

Prøveforelesning

Vi har hatt stor suksess med å tilby skreddersydde forelesninger i et pensumaktuelt tema. Enten så sender dere oss ønsket tema som passer inn der dere er i undervisningen eller så finner vi et tema ut i fra Udirs læreplan for aktuelle trinn og fag, iblandet perspektiv fra høyere utdanning.

Alternativt kan dere delta i en ordinær forelesning der det passer tidsmessig i et auditorium sammen med våre BI-studenter i første klasse.

Forelesningene vil være til inspirasjon for både lærer og elever!

Omvisning

Dere får en omvisning på skolen, med tilhørende informasjon om bygget og dets muligheter, slik at man kan få et inntrykk av hvordan studiehverdagen på BI er.

Webinar

Vi på Handelshøyskolen BI har nå opprettet et mindre tidskrevende, nytt konsept for å kunne informere dere om våre bachelorstudier. Konseptet er et webinar, som er en livestream fra vårt studio her i Nydalen til dere direkte i klasserommet.

I webinaret vil to av våre ansatte snakke dere igjennom studiene og studielivet vårt via livestream, Power Point og livechat. Webinaret kan enten sees på av elevene samlet i et rom med skjerm og lyd eller hver for seg på sine egne pcer - opp til 100 elever.

Webinaret vil bestå av en introduksjon av BI, våre studier - med mulighet for spørsmål direkte fra klassen via chatløsningen, omvisning på bygget via film og en kahoot for å teste klassene i hva de har fått med seg.

Vi tror dette opplegget vil være læringsrikt og informativt for elevenes videre muligheter etter videregående skole. Webinaret varer i 45 minutter, og er perfekt for dere som er et lite stykke unna våre campuser.

BI tilbyr også webinarer på kveldstid hvor elevene selv kan logge på og stille spørsmål. Informasjon om webinarer kan man finne i aktivitetskalenderen på forsiden av bi.no.

Hva er webinar?

Andre Muligheter

I tillegg til skolebesøk arrangerer vi også andre muligheter for å informere potensielle studenter om tilbudet her på BI.

Åpen dag

En dag i året åpner vi dørene for alle som ønsker å komme på besøk til Handelshøyskolen BI. Både for å kunne få følelsen av hvordan det er å studere her, ved prøveforelesninger, samt for å få info om alle de potensielle studieretningene som tilbys av BI.

Åpen dag blir arrangert i mars 2019.

Bli partnerskole

Partnerskole innebærer et tett samarbeid med Handelshøyskolen BI med konkrete planer og tiltak som primært har et faglig utgangspunkt.

Handelshøyskolen BI vil bidra til å forberede og tilrettelegge for elever som har ønske om videre utdanning innen økonomi, markedsføring og ledelse.

BI vil også kunne tilby aktiviteter som støtter opp om progresjonen i aktuelle fag og være en god tilgang på ressurser, kompetanse og inspirasjon for både lærere og elever.

For å bli en Partnerskole må skolens utdanningsprogram og tilbudte programfag være i samsvar med de fagområder Handelshøyskolen BI tilbyr studier innen.

For spørsmål kontakt oss på skolebesok@bi.no

Bestill fagdag

Kontakt oss og vi finner en dag for når skolen kommer til BI! Alternativt setter vi opp et digitalt besøk via webinar eller at BI kommer til deres skole dersom vi har kapasitet.

For å bestille fagdag, eller for spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss på skolebesok@bi.no

Hvis du skal bestille fagdag setter vi pris på om du kan inkludere følgende informasjon i e-posten:

 • Navn på skolen
 • Hva slags besøk du er interessert i
 • Hvilke BI-campus du ønske besøk på/fra
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Om du ønsker prøveforelesning
 • Ditt navn og telefonnummer