-
Studere ved BI

Livet som student

Vurderer du å studere på BI? Her har vi samlet ulike muligheter og ressurser som du kan dra nytte av i studietiden på BI.

Velferdstilbud

 

Du vil oppleve at den friheten du opplever som student også handler om å ta større ansvar for deg selv. Det kan være skummelt, men vi har ressursene som kan hjelpe deg underveis. Du må bare benytte deg av dem.

Trening i studietiden

Forskning viser at trening ikke bare er sunt for kroppen, men også for hjernen. Du blir smartere, husker bedre og får bedre konsentrasjon av å trene. For oss er det viktig å legge til rette for at du skal lykkes med studiene dine.

Kanskje er du en av dem som mener at #liveterbestute. Da er det bare å knyte lissene og komme seg ut – det er lite som slår norsk natur. Liker du å løfte vekter eller trene i klasser, så har alle campusene egne treningssentre med studentrabatt.

Helsetjenester

Gjennom studentskipnadene i de ulike byene får BI-studenter tilgang til en rekke helsetjenester som tannlege, rådgivning, psykolog og lege.

Sjekk ut treningstilbud og helsetjenester på disse sidene:

Studentombud

Er du misfornøyd med noe på BI og lurer på om du skal si ifra og eventuelt hvordan? Lurer du på hva rettighetene dine er som student?

Hos Studentombudet kan du få hjelp til å gjennomgå saken din. Lære om dine rettigheter og plikter som student. I tillegg til å få bistand til og finne løsninger på dine problemer eller konflikter. Studentombudet representerer verken BI eller studentene. De skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Les mer om studentombudets tjenester på studentportalen.

 

 

Studentprest

Studentpresten på campus Oslo er en god samtalepartner og sparringpartner. Studentpresten har taushetsplikt og du trenger ikke være religiøs for å benytte deg av samtaletilbudet.

Les mer om studentprestens tjenester på studentportalen.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange studenter kan ha behov for tilrettelegging av studiesituasjonen  eller tilpasninger i hverdagen.

Ta kontakt med oss i god tid. Dette øker muligheten for å få den hjelpen du trenger, når du trenger den. Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omfatte både fysiske forhold og pedagogiske tiltak.

Du må selv gi melding til oss om hvilke følger tilstanden din kan ha i forhold til studiesituasjonen. Derfor er det viktig at du orienterer deg om forskjellige sider av studiehverdagen. I tillegg til å tenke gjennom hvilke behov du tror vil oppstå.

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, midlertidig eller varig. Gjør vi vårt beste for at du skal kunne få tilrettelagt din studiesituasjon.

Hvis du er nåværende student på BI kan du lese mer om hvilke former for tilrettelegging vi tilbyr på studentportalen. Ta kontakt så ser vi på hvilke løsninger som kan fungere for deg.

Hva kan du få hjelp med?

Vi vil kunne hjelpe deg med:

  • Å vurdere og iverksette tiltak vedrørende tilgjengelighet i lokalene
  • Koordinering av fysisk og pedagogisk tilrettelegging av undervisning sammen med forelesere
  • Tilrettelegging av eksamen - og i studiesituasjoner etter behov
  • Å finne adresser for utredning av lese- og skrivevansker, eller andre kroniske tilstander
  • Å finne adresser for søknad om eventuelle hjelpemidler, lese- og skrivehjelp, tolketjeneste, assistent m.m.
  • Samtale og veiledning