-
Bachelorstudier

Markeds­førings­ledelse

Har du lyst til å jobbe med markedsføring av produkter og tjenester innenfor eksempelvis klær, sport, helse og teknologi? Studiet lærer deg å skape verdi for bedrifter og kunder, og du vil få fleksibel kompetanse som gir mange jobbmuligheter.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2024. Det er derfor nå fullt ved Campus Trondheim og Bergen (1.år).

Heltid

Vil du ta dette studiet på heltid? Dette er det vanligste valget etter å ha fullført videregående.

 

Søk nå

 

Søk nettstudier

Vi tilbyr markedsføringsledelse som nettstudier om det passer deg bedre. Som nettstudent kan du velge om du vil studere heltid eller deltid.

 

Les mer og søk

Hva lærer du?

Er du nysgjerrig på hvordan markeder fungerer og hvordan forbrukere tenker og oppfører seg? Har du lyst til å jobbe med markedskommunikasjon, merkevarebygging, reklame og digital markedsføring? Eller kanskje du ønsker å jobbe med markedsanalyser, produktutvikling, salgsledelse, kundeansvar og relasjonsbygging, prising eller markedsrådgivning? Svarer du "ja" på noen av disse spørsmålene bør du vurdere å studere Markedsføringsledelse!

Det har nemlig aldri vært viktigere og mer spennende å være markedsfører! Små bedrifter med stor digital forståelse kan plutselig true gamle kjemper. Som markedsfører kobler du bedriften til kundene, og bidrar til at bedriften skaper verdi, får inntekter og klarer seg i konkurransen med andre bedrifter:

 • Du har god tallforståelse og gjennomfører statistiske analyser av kundedata hentet inn fra for eksempel sosiale medier for å måle effekten av markedsføringstiltak.
 • Du tar ledelsen i å utvikle produkter og tjenester som kundene har nytte av og er villige til å betale for.
 • Du finner, kommuniserer med og håndterer kundene ved hjelp av digitale verktøy.
 • Du bygger sterke og verdifulle merkevarer og kunderelasjoner, slik at kundene ønsker å kjøpe de samme produktene og tjenestene om igjen, og om igjen.

Studiet i markedsføringsledelse kombinerer analytiske og strategiske evner med kreativitet, bred kunnskap om forretningsdrift og spisskompetanse i markedsføring. Det gir derfor mange muligheter i næringslivet. 

I løpet av studietiden vil også få muligheten til å teste ferdighetene dine gjennom konkrete cases i samarbeid med næringslivet. BI er et av Europas ledende Handelshøyskoler og har et av Europas største fagmiljøer innenfor markedsføring. Dette gir deg unike muligheter får å utvikle de ferdighetene og den faglige tyngden som fremtidens markedsførere trenger. Du vil også få stor glede av vårt internasjonale perspektiv og tilgangen til ny og relevant forskning.

Dette er noen av temaene du vil lære om:  

 • Psykologi og forbrukeratferd. For å vite hva forbrukere foretrekker, må du forstå hvordan de tenker.
 • Innovasjon og teknologi. For å lykkes med å utvikle nye eller bedre lønnsomme produkter og tjenester må man forstå kundenes behov og hvordan man skal oppfylle dem. Bruken av digitale verktøy som eksempelvis Google Analytics, Google Ads, Salesforce og HubSpot, spiller en veldig viktig rolle her. 
 • Bærekraft.  Markedsføring har en viktig rolle i å skape et mer bærekraftig samfunn. Forbrukere i dag forventer at varene og tjenestene de kjøper er bærekraftig produsert og forvaltet.
 • Relasjonsbygging. I bedriftsmarkeder er det spesielt avgjørende å kunne bygge og vedlike langvarige kunderelasjoner, blant annet fordi man ofte må samarbeide så tett med kunden.
 • Økonomi og analyse. Markedsføring bidrar til lønnsom forretning når man gjennom innhenting og analysering av data kan si noe om hvilke markedsføringstiltak bedriften bør gjøre. Du må også kunne de grunnleggende prinsippene for å drive en bedrift, som for eksempel regnskap, budsjettering, investering og finansiering. 

Kurseksempler

Mann som tester ut nytt produkt knyttet til innovasjon
Mann som tester ut nytt produkt knyttet til innovasjon

Lær prinsippene for designdrevet innovasjon med fokus på brukernes behov og følelser, og tilegn deg ferdigheter som gjør deg i stand til å utvikle vellykkede produkter og tjenester.

Et team som jobber med data
Et team som jobber med data

Forstå hvordan forbrukernes digitale aktiviteter gir virksomheter tilgang til verdifull data, og lær hvordan man gjennom å forstå og analysere denne innsikten kan skape muligheter som kommer både forbrukerne og virksomheten til gode.  

Mann som bruker nettbrett med en illustrasjo av en jordklode foran
Mann som bruker nettbrett med en illustrasjo av en jordklode foran

Forstå hvordan forsyningskjeden påvirker konkurranseevne og lønnsomhet, og hvordan netthandel og digitalisering skaper nye utfordringer og muligheter for markedsførere.

Communication
Communication

Bli kjent med temaene knyttet til strategisk planlegging og taktisk gjennomføring, samt det psykologiske grunnlaget for markedskommunikasjon, og lær å analysere, utvikle og evaluere markedskommunikasjonsstrategier.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i Markeds­førings­ledelse ved BI.

Hvorfor velge bachelor i markeds­førings­ledelse?

Hva kan du bli?

Alle virksomheter har behov for markedsførere, og som markedsfører vil du være kvalifisert for en rekke stillinger innen både det private næringslivet, frivillige organisasjoner, og i offentlige virksomheter. Eksempler på stillingstitler er markedsfører, markedsføringssjef, digital markedsfører, brand manager, produktsjef, key account manager, og salgssjef.

Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med: 

 • Salg. Alle virksomheter selger noe. Dine ferdigheter kan hjelpe bedrifter til å maksimere potensialet sitt og ta nye markedsandeler.

 • Produktutvikling. I tillegg til at det stadig utvikles nye produkter, så skal alle eksisterende produkter og tjenester også fornyes. Forbrukerne forventer innovasjon og fornyelse. Din kunnskap er viktig for å påse at virksomheter tar de rette valgene underveis.

 • Markedsanalyse. Ved å analysere potensielle kunder og markeder kan du vite nøyaktig hvordan man skal selge ulike produkter. Dette er kjernen i det en markedsfører driver med og er en verdsatt innsikt i alle bransjer.

 • Markedskommunikasjon. Markedsføring handler om å kommunisere og bedrifter kjemper om kundenes oppmerksomhet. Du kan være den som vinner deres gunst og tillit gjennom eksempelvis markeds- og reklamekampanjer på sosiale medier.

 • Rådgiving. Mange markedsførere jobber som konsulenter der de hjelper bedrifter med forretningsutvikling og markedsføring.

 

Cathrine Liu Senior SEO & Data Manager Orkla Senior SEO & Data Manager hos Orkla
Christian A. Schjelderup Digital rådgiver Høyre Humor til folket

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på dette studiet. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Du kan også tilpasse graden din med en av våre mange valgkurs.

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Mange velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Spesielt er Strategic Marketing Management ved BI et populært valg for markedsføringsstudenter.

Mange av våre markedsføringsstudenter går også videre til en master ved et utenlandsk universitet. En bachelorgrad fra BI er internasjonal anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

Tar du bachelor i markedsføringsledelse kvalifiserer du faglig sett direkte til følgende studier:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader, som siviløkonomistudiet, ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Nettbasert gjennomføring

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. 

Studiet er på tre trinn, og hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. 

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Heltid

Vil du ta dette studiet på heltid? Dette er det vanligste valget etter å ha fullført videregående.

 

Søk nå

 

Søk nettstudier

Vi tilbyr markedsføringsledelse som nettstudier om det passer deg bedre. Som nettstudent kan du velge om du vil studere heltid eller deltid.

 

Les mer og søk

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.