-
Årsenhet i bedriftsøkonomi

Nettbasert gjennomføring

Årsenhet i bedriftsøkonomi gjennomføres via nettstudier på både heltid og deltid. Når du har fullført studiet får du tittelen bedriftsøkonom.

Om gjennomføringen

Hvis du studerer på deltid gjennomføres studiet over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du tar da to kurs per semester i stedet for fire kurs.

Som nettstudent kan du også velge å gjennomføre studiet på heltid, altså på ett år. Velger du denne gjennomføringen, tar du alle høstkursene i ditt første semester og deretter alle vårkursene i ditt andre semester.

Hovedforskjellen mellom å studere på campus og nett er at nettstudentene får sin undervisning via BI sin digitale læringsplattform. Undervisningen gjennomføres via webinarer, temabaserte videoer, oppgaveløsning og diskusjoner. Studentene har kontakt med nettlærer både i webinarer og diskusjonsgrupper.

De fleste kurs gjennomfører webinarer ukentlig eller annenhver uke, med 1 - 2 timer per webinar. Webinarer gjennomføres normalt i tidsrommet kl. 17.00 - 21.00 på ukedagene mandag til torsdag.

Studiet kan også gjennomføres ved å søke alle kursene enkeltvis.

STUDIEPLAN

Studiegjennomføringen på deltid vil være over fire semestre, to høstsemestre og to vårsemestre. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på info@bi.no

Høst år 1: Vår år 1:
Business Communication - Culture and Ethics Statistikk for økonomer
Samfunnøkonomi I Matematikk for økonomer
Høst år 2: Vår år 2:
Innføring i bedriftsøkonomi og finans Finans
Organisasjonsadferd og ledelse Forretningsjus


Hva er en årsenhet?

En årsenhet er tilsvarende det første året av en treårig bachelorgrad, altså 60 studiepoeng. Når du har fullført en årsenhet i bedriftsøkonomi, får du tittelen bedriftsøkonom. Du vil også ha mulighet til å søke deg direkte inn på det andre året av en bachelorgrad.

Søk deltid

Gjennomføring på campus eller nett.

Søk nå

Søk heltid

Gjennomføring på campus eller nett.

Søk nå

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 28 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Priser nettbasert gjennomføring

Prisene justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.