-
Advantage

Ærespris til Bård Kuvaas

Nettverk for Organisasjonsforskning i Norge (NEON) delte i november ut sin ærespris til BI-professor Bård Kuvaas for sin forbilledlige innsats innen forskning på organisasjon og ledelse.

Juryen fremhevet hans sentrale og viktige forskningsbidrag innen organisasjonspsykologi med fokus på temaer som motivasjon, HRM, beslutningstaking og ledelse. Ifølge Research Gate har over 70.000 personer lest arbeidene hans og han er sitert i over 3000 fagfellevurderte forskningsartikler.

NEON nevner også Kuvaas’ engasjement innen forskningsformidling:

«Det er viktig å trekke frem Bård Kuvaas som brobygger mellom forskning og praksis. Til stadighet formidler han sin forskningsbaserte kunnskap til alt fra akademikere/forskere, studenter, kollegaer, til media og praktikere, både nasjonalt og internasjonalt.»