-
Advantage

Kristin Ruud ny leder i BI Alumni Advisory Board

Kristin Ruud er valgt som ny leder av BI Alumni Advisory Board for en periode på tre år. Med sin erfaring fra ledende stillinger innen HR, kommunikasjon og employer branding, vil hun fortsette å styrke forholdet mellom BI-studenter, akademia og næringslivet.

Vi må samarbeide smartere for å styrke vår konkurranseevne og vekst gjennom nye måter å stimulere til mer kunnskap og livslang læring.

Kristin Ruud

Kristin Ruud er for tiden Partner i innovasjonsstudioet “Nye og kloke hoder” og har tidligere hatt roller som HR-direktør i Microsoft Norge, direktør for markedsføring, merkevare, kommunikasjon og mennesker i Atea og global leder for employer branding og omstilling i Nordea. 

Hun blir medlem av et høyt kompetent utvalg bestående av lederrepresentanter fra kjente selskaper som Ernst & Young, Telenor, Finans Norge, Yara og BDO. Alumni Advisory Board består av mennesker med ulik alder og erfaring fra en rekke yrker i offentlig og privat sektor, nyetableringer, scale-ups og veletablerte selskaper. Dette gir et solid grunnlag for å utfordre, utvikle og skape nye løsninger og relevante innspill. Slik jeg ser det, er Alumni Advisory Board en spennende læringsarena der vi kan eksperimentere, diskutere, skape, lære og justere”, sier Ruud. 

Kompetent rådgivning 

Alumni Advisory Board ble etablert i 2017 for å fremme forholdet mellom alumni, studenter og næringslivet. I tillegg skal utvalget fungere som en katalysator for kommunikasjon og alumniengasjement. Rådet har også mandat til å gi råd og innspill for å sikre relevans ved utvikling av nye utdanningsprogrammer. 

”Mangfold i tankesett gir en dynamikk som kan føre til kreativitet og innovasjon. Vi må samarbeide smartere for å styrke vår konkurranseevne og vekst gjennom nye måter å stimulere til mer kunnskap og livslang læring. Jeg synes det er spennende at BI tilrettelegger for denne typen medskapingsarena, som jeg ser frem til å utvikle videre sammen med resten av rådet” sier Ruud. 

Kristin Ruud erstatter Maalfrid Brath, regional Administrerende direktør i Manpower Group, som har vært styreleder de siste tre årene. 

“Alumni Advisory Board er en viktig måte å videreutvikle BIs Alumni-konsept og aktiviteter, få kontakt med næringslivet og sørge for at programmene våre gjenspeiler bransjeperspektivene. Når BI forbereder seg på en fremtid der arbeidsmarkedet vil gjennomgå raske endringer, vil dette samspillet være mer avgjørende enn noensinne, for å gi nåværende og tidligere studenter relevant kompetanse” sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

"Vi ser frem til å ønske Kristin Ruud velkommen som styreleder for BI Alumni Advisory Board for å fortsette det store arbeidet fra Maalfrid Brath og resten av styret," legger Henjesand til. 

Medlemmer i Alumni Advisory Board

 • Maalfrid Brath   - ManpowerGroup  
 • Arbab Umar Dar - EY 
 • Solveig Hellebust - Yara 
 • Trond-Morten Lindberg - BDO International  
 • Karen Marie Gunnerud - Oslo Kommune 
 • Tor Arnesen - Norske Shell /ONS Foundation 
 • Tonje Sandberg - Accenture Norge 
 • Thomas Skovli - Solar Group 
 • Carl-Erik Moberg - TicketCo 
 • Bjørn Granviken - OSM Aviation  
 • Javad Mushtaq  - Katapult, Nordic Impact Investment 
 • Torgeir  Sølsnes - Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 • Hege Hodnesdal - Finans Norge 
 • Ivar Kroghrud - MagicGarden AS 
 • Ingjerd Blekeli Spiten - DNB 
 • Ellen-Marie Bjerknes Nygård - Gnist Consulting 
 • Rolv Erik Ryssdal - Adevinta 
 • Erik Skorstad - BISO 
 • Marius Clem - BISO  
 • Kristin Ruud - Nye & Kloke Hoder