Næringsliv og Alumni

Bygger relasjoner til topptalenter

Deloitte, Equinor og Gjensidige knytter kontakt med topptalenter gjennom partnerskap i Master Merit Society.

Master Merit Society er et initiativ for å styrke relasjonene mellom studenter, fag og forskning, næringsliv og alumni. Med på laget er Deloitte, Equinor og Gjensidige, og samarbeidet skal gi gjensidige fordeler.

Studentene får mulighet til å styrke sin kompetanse og knytte kontakter med næringslivet før de graduerer, og bedriftene får mulighet til å knytte kontakt med topp talenter for merkevarebygging, rekruttering, og for å få innsikt i hvordan morgendagens studenter tenker.

Målet er å løfte frem studenter har utmerket seg faglig eller gjennom frivillige verv, samtidig som samarbeidspartnerne får mulighet til å knytte kontakter med fremtidens ledere.

"For at vi som selskap skal lykkes med vår langsiktige strategi er vi avhengig av at vi får neste generasjon med på reisen. Morgendagens utfordringer krever nye og innovative løsninger."

Mette-Lene Berger
Manager Attraction and Recruitment i Equinor

"Å kunne inngå et samarbeid med en målgruppe hvor vi både kan teste ut forretningsmessige ideer og samtidig få vist hvordan de kan bruke sin kompetanse hos oss er en unik mulighet og en vinn-vinn situasjon."

Siri Conradi
Leder for Employer branding og rekruttering i Gjensidige

"BI er en viktig utdanningsinstitusjon for Deloitte og studentene derfra er en kritisk kilde til rekruttering for oss, både i dag og i fremtiden." 

Maria Brevik
HR-manager i Deloitte