-
Ansattprofil

Morten Erichsen

Høyskolelektor - Campus Trondheim

Institutt for markedsføring

Publikasjoner

Erichsen, Morten; Stiklestad, Trond, Holum, Marthe & Jakobsen, Tor Georg (2021)

Added Value for Sponsors: A Study of Network in Football 2011–2018

Sport, Business and Management Doi: 10.1108/SBM-11-2020-0119 - Fulltekst i vitenarkiv

Purpose – This study identifies the outcomes prioritised by the sponsors of a sport, specifically football. The authors’ novel thesis is that the network collaboration between sponsors as well as with the sponsorship object (i.e. the football club) is a significant determinant of sponsor satisfaction and the likelihood of renewing the sponsorship deal. This perspective has not been adequately addressed in existing sponsorship research. Design/methodology/approach – The authors use an original dataset to empirically analyse networks and their business value for football sponsors. Our data covers sponsors of the Norwegian football club Rosenborg Ballklub (RBK) from 2011 to 2018, which we analyse using regression models. Findings – The results indicate that network effects are extremely important for sponsors in the RBK network. The authors’ analyses also indicate that network effects are more important than exposure. Practical implications – When planning, sponsors must analyse their motives for being a sponsor and assess how well their network functions by exploring its cohesiveness and scope. It is also very important that the sponsorship object be aware of the value of the network and enable interaction between the sponsors. Originality/value –This study confirms that functioning networks contribute to the satisfaction and renewal of sponsorships and can attract a growing number of sponsors for sports clubs, thus serving as an important source of income.

Erichsen, Morten & Olsen, Lars Erling (2021)

Pretesting av digital reklame - Nye metoder bør få mer oppmerksomhet

Magma forskning og viten, s. 57- 64.

Annonsører og reklamebyråer bør kontinuerlig søke å effektivisere sine reklamekampanjer. Vår under­søkelse viser at A/B-testing av reklame i digitale medier på mange måter har erstattet pretesting av reklame i disse kanalene. Vi hevder at med inntog av nye og mer avanserte metoder som kunstig intelligens (AI) og nevromåling bør pretesting av reklame i digitale medier få mer oppmerksomhet. Sammen med A/B-testing kan dette bidra til å gjøre reklamekampanjer enda mer effektive. Vi rapporterer funn fra en kvalitativ undersøkelse der vi dybdeintervjuer 19 personer i bransjen. Våre funn gir holdepunkter for at pretesting av reklame gjennomføres i svært liten grad i Norge, til tross for at de fleste respondentene har en positiv holdning til pretesting. Funnene viser også at respondentene ikke er godt nok kjent med nye metoder for pretesting av reklame, og at svært få har tatt dem i bruk. Et viktig formål med denne artikkelen er derfor å bidra til at flere blir oppmerksom på nye metoder for pretesting av reklame og tar i bruk disse metodene sammen med A/B-testing for å optimalisere reklamen.

Berg, Terje & Erichsen, Morten (2017)

Mot et rammeverk for læring i auditoriet ved hjelp av et spillbasert responssystem

Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf & Pettersen, Inger Johanne (red.). Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi

Berg, Terje; Erichsen, Morten & Hokstad, Leif Martin (2016)

Stuck at the threshold - which strategies do students choose when facing liminality within certain disciplines at a business school?

Land, Ray; Meyer, Jan H F & Flanagan, Michael T (red.). Threshold Concepts in Practice

Berg, Terje & Erichsen, Morten (2014)

Hvordan stimulere de flinkeste studentene? Konkurranse som aktivitet for dybdelæring

UNIPED, 37(3), s. 34- 48. Doi: 10.3402/uniped.v37.21651

Erichsen, Morten & Sørengaard, Torhild Anita (2023)

Hvem er den beste lederen?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Erichsen, Morten & Olsen, Lars Erling (2021)

Pretesting av digital reklame: Nye metoder bør få mer oppmerksomhet

[Popular scientific article]. BI Business Review

Eriksen, Morten & Stiklestad, Trond (2020)

The added value for sponsors: A study of network and business partnership in soccer 2011-2018

[Academic lecture]. NTNU Business School Conference 2020.

Solberg, Frode; Eriksen, Morten & Stiklestad, Trond (2018)

Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 2 utgave.

[Non-fiction book]. Fagbokforlaget.

Stiklestad, Trond; Solberg, Frode & Erichsen, Morten (2015)

Ledelse i små og mellomstore virksomheter

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Berg, Terje & Erichsen, Morten (2015)

Kahoot! What is it good for? - Deep learning through a game-based classroom response system

[Academic lecture]. Conference on teaching and research in economic education.

Berg, Terje; Erichsen, Morten & Hokstad, Leif Martin (2014)

Stuckness at the threshold – which strategies do students choose when facing difficulties within certain disciplines?

[Academic lecture]. 5th Biennial International Threshold Concepts Conference.

Berg, Terje & Erichsen, Morten (2014)

Hvordan stimulere de flinkeste studentene?

[Academic lecture]. 19:e workshopen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 BI Norwegian Business School Master of Management
1985 University of Denver Master of Science in Business
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2020 - Present NTNU Business School Adjunct Lecturer
2003 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
1999 - 2002 Team Utvikling Manager
1998 - 2002 Trondheim Trafikkselskap/Team Trafikk Marketing Director
1993 - 1998 Trondheim Reklamebyrå AS Consultant
1993 - 1993 Bennet Reklamebyrå AS Senior Consultant
1991 - 1993 Trondheim Reklamebyrå AS Deputy Manager
1985 - 1991 Scanpartner Profil AS Assistant Manager