-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Coaching og selvledelse

Introduksjon

Å hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes.
Individet har store ressurser og talenter, men greier ikke alltid å utvikle sitt potensiale alene. Mange ødelegger for seg selv gjennom "negativt selvsnakk". Individ og team trenger gode hjelpere som kan bidra til å identifisere og utvikle talent og styrker. Den tradisjonelle ordre og kontroll-ledelse må erstattes av nye former for ledelse.
Dette er et prosessorientert kurs der vekt legges på å utvikle en coachende væremåte. Kurset er praktisk og handlingsorientert. Det bygges bro over det såkalte "knowing-doing gapet” for å oppnå resultater.

Kursets innhold

Coaching: Å hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes

 • Hva er coaching? Hvorfor coaching? Hvordan coache? Hva er ikke coaching?
 • Coaching og avgrensing til ledelse, mentoring, veiledning, rådgiving og terapi
 • Effekter av ledertrening: Hva sier forskningen? Effekter av coaching. Hva sier forskningen?

Å sette agendaen: Utfordringer og muligheter vi står overfor

 • Paradokser og dilemmaer ved ledelse og samarbeid
 • Fra "ordre- og kontrollteorier" til coaching
 • "The knowing - doing gap": Fra kunnskap til praktisk handling
 • Etiske vurderinger, fallgruver og "røde flagg"

Coaching-fundamentet

 • Positiv psykologi. "Flow". Det hele og meningsfulle liv
 • Et positivt menneskesyn: Det lærende mennesket
 • Selvoppfyllende profetier
 • Andragogikk og pedagogikk. Et filosofisk grunnlag for coaching

Basismetoder i coaching

 • Atferdscoaching, kognitiv coaching og humanistisk coaching.
 • Ferdighets-, resultat- og utviklingscoaching

Coaching-metode

 • Bygge tillit og troverdighet. Situasjonsforståelse.
 • Grad av modenhet for coaching. Hva ønsker coachi? Målsetning.
 • Hva er coachis talenter og styrker?
 • Indre og ytre hindringer. Hvordan overvinne hindringer?
 • Alternative muligheter og planlegging av tiltak. Skalering.
 • Gjennomføring, evaluering og skrittvis læring. Personlig belønning

Superledelse/selvledelse: Å lede individet til å lede seg

 • Kognitiv ledelse: Å styre sine egne tanker
 • Atferdsledelse: Å styre egen atferd
 • Naturlige belønninger: Autonomi, kompetanseutvikling og gode følelser
 • "Stimulikontroll": Å legge forholdene tilrette
 • Subjektiv mestringstro: Selvtillit og selvfølelse
 • Kommunikasjon
 • Aktiv lytting på ulike nivåer. Å stille forløsende spørsmål. Løsningsorientert dialog
 • Bruk av intuisjon for å forstå mer. Oppfordre til handling
 • Å oppleve positive mestring. Bruk av tilbakemelding.

Utvikling av ferdigheter i coaching

 • Hva kjennetegner en dyktig coach? Hva innebærer en coachende lederstil?
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved coaching
 • Løsnings- og fremtidsorientering. Unngå for mye fokusering på fortid og problem

Praktisk trening i coaching

 • Utvikling av egen tenkemåte, væremåte og læremåte
 • Ferdighetstrening. Selvrefleksjon. Tilbakemelding
 • Plan for utvikling av sin personlige rolle og sin profesjonelle rolle
 • Praktisk bruk av etikk og "røde flagg"

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.