-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Eiendomsmegling III

Introduksjon

Eiendomsmegling IlI tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling lI med fordypning i emnene næringseiendommer og salg av prosjekter. Kontraktskriving og ekspropriasjon er også tema i dette faget. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler.

Kursets innhold

Næringsmegling

 • Likheter/forskjeller med boligomsetning
 • Løsningsalternativer ved vurdering av en eiendoms potensiale
 • Verdiberegninger
 • Justeringsregler MVA
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 • Kombinerte eiendommer
 • Utleie

Prosjektmegling:

 • Bustadoppføringslova herunder garantistillelser
 • Planlegging og utbygging
 • Likheter/forskjeller med bruktboligomsetning
 • Eiendomsmeglers samarbeid med utbygger/entreprenør
 • Utforming av salgsoppgave/prospekt
 • Markedsaktiviteter
 • Kontrakt m/tilhørende dokumenter

Kontraktskriving

 • Utforming av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.

Ekspropriasjon

Hvitvasking

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.