Utdrag fra kursbeskrivelse

Eiendomsutvikling

Introduksjon

Kurset vil gi en generell innføring i et omfattende og tverrfaglig emne.

Studentene skal gjennom kurset innom temaer som offentlige og private planer, risiko i eiendomsutvikling, by- og områdeutvikling, samt utvalgte emner innenfor investeringsanalyse. Kurset gir også innblikk i langsiktighet og bærekraft i eiendomsutvikling. Studentene skal gjennom semesteret arbeide prosjektbasert med en innleveringsoppgave som tar for seg en angitt tomt/matrikkel. Studentene skal analysere relevante aspekter som regulering, beliggenhet, demografi, samfunnsmessige behov, økonomiske trender gjennom en markedsanalyse. Basert på innholdet i markedsanalysen skal studentene beskrive et egnet kommersielt forenklet mulighetsstudie for tomten de ønsker å gå videre med.

Kursets innhold

 1. Eiendomsutvikling i ulike faser
  • Tomteakkvisisjon
  • Reguleringsarbeid
  • Byggefase
  • Risikomomenter
  • Ferdigstillelse
 2. Offentlige planer og reguleringsplaner
  • Kommuneplan
  • Private reguleringsplaner
  • Hensynssoner
  • Risiko i reguleringsarbeid
 3. Analyser som grunnlag for eiendomsutvikling
  • Demografi
  • Marked
  • Økonomi
  • Samfunnsutvikling
 4. Bærekraftig eiendomsutvikling
  • Områdeutvikling
  • Langsiktighet i eiendomsutvikling
  • Miljøhensyn
 5. Investeringsanalyse
  • Verdivurderingsprinsipper
  • Byggekostnader
  • Direkteavkastning

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.