-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Eiendomsutvikling

Introduksjon

Kurset vil gi en generell innføring i et omfattende og tverrfaglig emne.

Studentene skal gjennom kurset innom temaer som offentlige og private planer, risiko i eiendomsutvikling, analyser som grunnlag for eiendomsutvikling, samt utvalgte emner innenfor investeringsanalyse. Kurset gir også innblikk i bærekraftig eiendomsutvikling. Studentene skal gjennom semesteret arbeide prosjektbasert med en innleveringsoppgave som tar for seg en angitt tomt/matrikkel. Studentene skal analysere relevante aspekter som marked, reguleringsbestemmelser, beliggenhet, makroøkonomi, demografi, miljø og samfunnsmessige behov. Basert på innholdet i analysene skal studentene utarbeide en forenklet mulighetsstudie for eiendommen.

Kursets innhold

 1. Analyser som grunnlag for eiendomsutvikling
  • Demografi
  • Marked
  • Makroøkonomi
  • Samfunnsutvikling
  • Områdebeskrivelse
  • Sketchup
 2. Offentlige planer og reguleringsplaner
  • Overordnede planer og føringer
  • Reguleringsplaner
  • Hensynssoner
  • Normer
 3. Eiendomsutvikling i ulike faser
  • Tomteakkvisisjon
  • Regulering
  • Byggefase
  • Ferdigstillelse
  • Risikoklasser
 4. Bærekraftig eiendomsutvikling
  • Miljø og energi
  • Langsiktighet og helhetlig eiendomsutvikling
  • Sirkulærøkonomi
  • Sosial bærekraft
 5. Investeringsanalyse
  • Salg- og leieinntekter
  • Byggekostnader
  • Direkteavkastning

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.