-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Internasjonalt entre­prenørskap

Introduksjon

Markedet for norske tjenester og produkter er begrenset, og internasjonalisering er en viktig del av entreprenørskap både i forhold til å øke markedsmulighetene, men også for å få tilgang til ressurser og kunnskap. Mange ideer utvikles og finansieres i samarbeid med utenlandske aktører. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom "International business" og entreprenørskap.  Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Kursets innhold

  • Den internasjonale konteksten
  • Kultur
  • Internasjonaliseringsprosesser
  • Internasjonal strategi
  • Organisering av internasjonale aktiviteter
  • Internasjonale nettverk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.