-

Introduksjon

Kurset gir innsikt i og forståelse for hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv eier- / virksomhetsstyring (governance), ikke minst i samspillet mellom styrets og ledelsens arbeid og ansvar. Offentlig revisjon og intern revisjon i offentlig sektor samt formålet som skiller seg fra finansiell revisjon av årsregnskaper dekkes. 

Kursets innhold

 • Eier- / virksomhetsstyring - Forståelse for virksomhetens mål og strategier
 • Risikostyring - Hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier?
 • Intern styring og kontroll
 • "Assurance services" - Informasjonsbekreftelse
 • Intern revisjon og revisjon i offentlig sektor - Metodikk og revisjonsprosessen
 • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter
 • Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner
 • Forståelse for digitaliseringen av samfunnet og analysere betydningen av informasjonsteknologien samt anvende den i revisjonen inklusive dataanalyser
 • Kommunikasjon med styret og ledelsen - rapportering
 • Revisors konsultative rolle
 • Organisering og ledelse av revisjonen
 • Standarder og profesjonsetikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.