-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kreative kompetanser

Introduksjon

Kurset tematiserer hvordan kreative og kunstneriske kompetanser i kreativ næring kan overføres til og benyttes av privat næringsliv og offentlig sektor. Musikk, teater, billedkunst, arkitektur, design, litteratur, film, dataspill, mfl henvender seg til sansene våre og får oss til å oppleve og erkjenne på en annen måte enn ved rasjonell argumentasjon og kommunikasjon. Det betyr ikke at denne kreativiteten er spesielt mystisk eller irrasjonell; den forutsetter også spesifikk kunnskap, bestemte metoder og innlært håndverk. De kreative og kunstneriske kompetansene benyttes primært til å lage rene kultur- og designprodukter og kunstverk, men de kan også benyttes til å forbedre kommunikasjon, organisasjon, innovasjon mm i private bedrifter og offentlige institusjoner. I dette kurset skal vi studere disse kompetansene i både teori og praksis. 

Kursets innhold

  • Konkrete kompetanser som kreativ næring besitter; visuell, musikalsk, formgivning, improvisasjon, rollespill, interaksjon, kommunikative, dramaturgi mfl 
  • Estetisk kapital – en posisjonering av kapitalformen 
  • Status quo; i hvilken grad samarbeider norsk næringsliv med kreativ næring i dag 
  • Hvordan benyttes kreative kompetanser i ulike organisasjoner 
  • Barrierer for samarbeid og utnyttelse av kreative kompetanser 
  • Praktiske eksempler og øvelser 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.