-

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kursets innhold

  1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
  2. Grunnlaget for nasjoners velstand
  3. Strukturell arbeidsledighet
  4. Penger og nominelle størrelser
  5. Konjunkturer, samlet etterspørsel og finanspolitikk
  6. Finansmarkeder, rente og kortsiktige virkninger av pengepolitikk
  7. Åpen økonomi: Kapitalmobilitet, valutakurs og konjunkturer
  8. Konjunkturer, inflasjon og pengepolitikk: Norges Banks inflasjonsmålstyring
  9. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.