-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Psykologi, organisasjon og ledelse

Introduksjon

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kursets innhold

 • Tema på individnivå:
  • Hva kjennetegner mennesker og hvordan opplever vi oss selv og andre?
  • Motivasjon og prestasjon
  • Engasjement, tilfredshet, mestring og stress.
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
 • Tema på gruppenivå:
  • Arbeid i grupper og samhandling.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hva er en organisasjon og hvordan kan livet i organisasjoner forstås?
  • Organisasjonskultur, organisasjonsendring, omstilling og kompetansestyring i endringsprosesser.
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederstil (atferd) og lederes egenskaper.
  • Kjønn og ledelse
  • Ledelse tilpasset situasjonen.
  • e-ledelse
  • Destruktiv ledelse
 • Andre tema:
  • Mangfold i arbeidslivet.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.