-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Samfunnsøkonomi II

Introduksjon

Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av relevant teori.

De sentrale temaene gjennomgått er (i) Markedssvikt og utfordringer knyttet til miljøpåvirkning; (ii) Offentlig sektors rolle; (iii) Effektene av internasjonal handel; (iv) Oljesektorens påvirkning på næringsstrukturen; og (v) Økonomisk vekst og ulikhet.

Kursets innhold

 • Eksternaliteter
 • Imperfekt informasjon
 • Miljøøkonomi
 • Skatt og subsidier
 • Offentlig sektor
 • Velferdseffekt av internasjonal handel
 • Effekten av toll
 • Komparative fortrinn
 • Effekten av å bruke av oljepenger
 • Vekst og levestandard
 • Økonomisk ulikhet

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.