-
Ph.d.

Innovasjon og entreprenør­skap

Ph.d.-spesialiseringen utdanner kandidater til å bli forskere som er i stand til å utforske utfordringene som aktører innen entreprenørskap og innovasjon står ovenfor. De vil kunne bidra med ny innsikt i grensesprengende internasjonal forskning.

Fakta om spesialiseringen 

Vår fireårige doktorgradsspesialisering i innovasjon og entreprenørskap er opprettet for å støtte villige og kompetente kandidater til å oppnå en forskningsutdannelse av høy kvalitet som kvalifiserer til en akademisk karriere ved ledende forskningsinstitusjoner eller som spesialister andre steder. Programmet fokuserer på å utvikle kandidatenes teoretiske og metodologiske egenskaper og ferdigheter gjennom inngående forskningspraksis, samt teoretiske studier som er nødvendige for disiplinert og kreativ nyskapning av teorier.

Programmet tiltrekker høyt kvalifiserte kandidater med faglig bakgrunn som er relevant for studier av innovasjon og entreprenørskap. Vi krever at alle kandidater har nok kunnskap om ledelsesfag for opptak til studiet. Men vi anerkjenner og setter pris på relevansen og nytteverdien av andre fagfelt i dette forskningsområdet som økonomi, finans, industriell organisasjon, økonomisk historie, økonomisk sosiologi og antropologi, i tillegg til forretningsledelse, vitenskaps- og teknologistudier osv. De ulike teoretiske og faglige tilnærmingene gjenspeiles i studiet og ved instituttet. Programmet vil gi grunnlag for en moden og kritisk tilnærming gjennom fokus på dyptgående empiriske og teoretiske studier.

Doktorgradstudiet er svært viktig for instituttets forskningsagenda innen kunnskapsområder som stadig vokser og blir svært viktig for moderne forretningsvirksomhet og samfunnet for øvrig.

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Kontakt oss

Vi vil gjerne hjelpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!

Praktisk informasjon

Spørsmål? Ta kontakt på info@bi.no