Rekruttere fra BI

Vis frem bedriften din

På Handelshøyskolen BI i Oslo er det Studentforeningen SBIO gjennom Næringslivsutvalget som er ansvarlig for skolens bedriftspresentasjoner og Karrieredager. Les om hvordan du kan gjøre deg synlig på en av Nordens største møteplasser.

Karrieredagene

Karrieredagene arrangeres hver høst. Arrangementet gir deg mulighet til å knytte verdifulle bånd med studentene.

Som bedrift har du anledning til å rekruttere fra et bredt spekter av kunnskapsrike og flinke studenter. Bedrifter som ønsker å delta på karrieredagene kan ta kontakt med oss.

Selve bookingen gjør du via BI karriereportal. Vi minner om at påmeldingen er bindende og vil bli fakturert for.

Karrieredagene på BI er et prosjekt som drives av studenter ved Handelshøyskolen BI i regi av Næringslivsutvalget. Dagene på BI er blant Nordens største karrieredager. 

Priser Karrieredagene:
Bedrifter: NOK 17.000 (ex.moms)
Små bedrifter: NOK 7.000 (ex.moms)

For mer informasjon, kontakt Bedriftsansvarlig i Næringslivsutvalget på bedrift@n-u.no

Karrieredagene for studenter

Gå til karriereportalen

Bedrifspresentasjoner

Vi inviterer din bedrift til å presentere seg for studentene ved Handelshøyskolen BI Oslo.

En bedriftspresentasjon på BI gjør det mulig å komme i direkte kontakt med noen av landets fremste siviløkonomer, samt studenter fra BIs 12 bachelor- og 5 Master-linjer.

Ved å treffe studentene på deres egen hjemmebane, har bedriften en unik påvirkningsmulighet for deres valg av fremtidig arbeidsgiver.

Priser bedriftspresentasjoner:
Vår 2017

 • Periode 1 – 16.01.17-09.02.17: 30.000,00 NOK (ex.moms)
 • Periode 2 – 20.02.17-16.03.17: 22.500,00 NOK (ex.moms)
 • Periode 3 – 20.03.17-31.05.17: 17.500,00 NOK (ex. moms)

Bedrifter som ikke tidligere har holdt bedriftspresentasjon på BI Campus Nydalen vil få 20% rabatt. Regning pr faktura.

Det er studentenes Næringslivsutvalg (NU) som står ansvarlig for booking og spørsmål rundt bedriftspresentasjoner og Karrieredager ved BI i Oslo.

Inntektene går til SBIO sitt arbeid i å støtte og videreutvikle BI studentene faglig og sosialt.

For mer informasjon, kontakt Bedriftsansvarlig i Næringslivsutvalget på bedrift@n-u.no

Bookingen av bedriftspresentajoner gjøres i Karriereportalen. Vi presiserer at en hver booking er bindende og vil bli fakturert for.

For spørsmål knyttet til BI Karriereportal, kontakt BI Karriereservice
tlf: 46 41 00 12
E-post: karriereservice@bi.no

Profiler deg som arbeidsgiver

På BI campus Oslo er det studentforeningen SBIO som er hovedansvarlig for de ulike profileringsmulighetene på skolen. Her gir vi deg en oversikt over mulighetene som finnes og hvem du skal kontakte.

Det er studentenes Næringslivsutvalg (NU) som er ansvarlig for de fleste profileringsalternativene på BI. Inntektene går til Studentforeningen ved BI Oslo sitt arbeid i å støtte og videreutvikle BI studentene både faglig og sosialt.

Kontakt Næringslivsutvalget for følgende profileringsmuligheter og kanaler

 • Næringslivsutvalget sin hjemmeside - www.n-u.no
 • Facebook – Næringslivsutvalget BI
 • Twitter – NU_BI
 • Plakater
 • Skjermbilde 
 • Mail til relevante linjer 
 • NU iphone App - NUBI
 • Profileringspakker
 • Andre ønsker

Kontaktperson: 
Informasjonsansvarlig /head for information: informasjon@n-u.no