-
Advantage

Rektor om innovasjon

"Jeg tror vår evne til å ikke godta «veldig bra» som godt nok er viktig."

‒ Hovedtemaet i denne utgaven av Advantage er innovasjon. Hva legger du selv i det ordet?
‒ Den beste definisjonen jeg vet om er at innovasjon er utfallet av interaksjon mellom mennesker som er forskjellige med hensyn på hva de kan og hva de gjør. Det handler om å dyrke de gode ideene og finne nye og bedre måter å gjøre ting på, enten det er ved hjelp av teknologi eller mennesker. Med teknologi handler det ikke bare om å utvikle nye løsninger, men å gjøre den til en del av organisasjonens DNA.

Inge Jan Henjesand 00

‒ Hvilke faktorer er viktige for nyskaping i organisasjonen du leder?
‒ Vi gjør allerede mye veldig bra på BI, og jeg tror vår evne til å ikke godta «veldig bra» som godt nok er viktig ‒ at vi hele tiden jobber for å finne enda bedre måter å operere på.

‒ Hva mener du er noen viktige grep BI tar for å bidra til innovasjon?
‒ Vi gjør mye. Vi implementerer bærekraft, teknologi og internasjonalisering i alle våre programmer, fordi det er det riktige for BI å gjøre, og fordi vi ser at både arbeidsgivere og studenter forventer det av oss. Vi har blant annet en startup-lab i Oslo og et gründersamarbeid med Tsinghua-universitetet i Kina. I tillegg tror jeg at vi gjennom samarbeid som FOME-alliansen vil lykkes med å skape en heldigital undervisningsplattform som gjør oss langt mer konkurransedyktige i fremtiden. Jeg er optimistisk!

‒ Hva er god innovasjonsledelse? 
‒ Med bakgrunn i definisjonen på innovasjon som jeg tok fram tidligere, mener jeg at vi som ledere må legge til rette for, og sikre, interaksjon mellom medarbeidere internt i egen organisasjon og mellom egen organisasjon og andre virksomheter.

‒ Kan du nevne noe spennende du har lest eller hørt om emnet i nyere tid?
‒ Da Harvard-professor Teresa Amabile nylig ble kreert til æresdoktor hos oss holdt hun et veldig interessant foredrag om kreativitet, som blant annet gikk på viktigheten av å finne de aktivitetene i livet som stimulerer deg mest, og at vi på ingen måte mister evnen til å være kreative etter hvert som vi blir eldre. Det fikk meg jo nesten til å se frem til pensjonisttilværelsen!

Referanse: Advantage #1/2019 - Magasinet for medlemmer av BI Alumni (ekstern lenke)