-
Advantage

Rektor om Kultur

Kultur og kulturopplevelser er formidling som treffer følelser. Bak disse er det samtidig også i høyeste grad økonomi, markedsføring og business.

– Tema for denne utgaven av Advantage er kultur. Hva kjennetegner BIs egen kultur?

– Siden 1943 har BI alltid satt studentene våre først og gitt svært mange mennesker muligheter i arbeidslivet. Det er noe alle BI-ansatte har i ryggmargen. For å lykkes med å levere attraktive programmer og gode læringsopplevelser er vi helt avhengige av godt samarbeid på tvers av organisasjonen. Det kjennetegner hvem vi skal være, det som er viktig for oss, det vi belønner og dermed også vår kultur.

– Hvordan påvirkes kulturen på BI av å være en internasjonal handelshøyskole?

– Både studenter og ansatte representerer et stort mangfold og speiler på mange måter samfunnet vi lever i, og arbeidslivet generelt. Det mangfoldet – med vidt forskjellige nasjonale, etniske og kulturelle bakgrunner – tror jeg er svært viktig for læringsopplevelsene vi skaper i klasserommet. Som en utdanningsinstitusjon mener jeg dette gjør oss mer inkluderende og åpne for andre, kanskje tradisjonelt litt unorske, synspunkter og ideer. Gjennom samarbeid med over 160 skoler oppfordrer vi også BI-studenter til å reise ut, få internasjonal erfaring og utvikle sin egen kulturforståelse.

– Kultur er jo også kunst, teater, film og underholdning. Hvor passer BI inn der?

– Jeg tror mange ville blitt overrasket over hvor mange i kultursektoren som har et vitnemål fra BI. Vi har tilbudt kurs og programmer rettet mot kulturinstitusjoner i en årrekke. Kultur og kulturopplevelser er formidling som treffer følelser. Bak disse er det samtidig også i høyeste grad økonomi, markedsføring og business. I nyere tid er jeg stolt av at vi for eksempel har fått AKO-stiftelsen med på laget til å støtte vårt nye lederprogram rettet mot kulturbransjen. Det bidrar til at en sektor i konstant utvikling får tilgang på oppdatert kunnskap.