Fagprofil

Gøril Karstad

Sjef for internkommunikasjon - Kommunikasjon og samfunnskontakt