Sterk start for BIs sommerprogram

15. mai 2007

Forberedelsene til BIs første sommerprogram er i full gang. Til nå har 55 studenter, fra hele 16 nasjoner bekreftet sin deltagelse.

Den største studentgruppen kommer fra Singapore (13), men andre land som Kina, Nederland, Tyskland, USA og Russland er også godt representert. Sommer-studentene vil komme 21. og 22. juni, og programmet starter med en orientering 23. juni.

BIs sommerprogram vil fokusere på interkulturell ledelse i et skandinavisk perspektiv. Førsteamanuensis Sangeeta Singh og førsteamanuensis Tor Grenness er ansvarlig for programmet, som vil inneholde flere gjesteforelesere fra norsk næringsliv. I løpet av programmet vil det dessuten bli gjennomført flere bedriftspresentasjoner, samt bedriftsbesøk til W. Wilhelmsen og Vinmonopolet.

For å sikre et bredt tilbud av sosiale aktiviteter, samarbeider BI med Universitetet i Oslo. BIs sommerstudenter vil ha tilgang til sosiale og kulturelle aktiviteter som er organisert innenfor rammeverket til UiOs sommerskole, som arrangeres samtidig med BIs sommerprogram. Dette inkluderer filmvisninger, museumsbesøk, folkedans, sightseeing, debattering og et kurs i norsk liv og samfunn.

Du kan også se alle nyheter her.