Tettere faglig samarbeid med Fudan University

15. mai 2007

Flere av de fremste professorene ved Fudan University, School of Management i Shanghai har de siste dagene vært på besøk ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Målet er at besøket skal bidra til relasjonsbygging og fremtidig forskningssamarbeid.

Handelshøyskolen BI og Fudan University har et omfattende samarbeid som snart har pågått i 11 år. Blant annet tilbyr de to studiestedene en MBA til kinesiske ledere. Til nå har over 1200 kinesere gått gjennom studiet, og 200 nye kandidater uteksamineres hvert år.

Fagsamling

På fagsamlingen var utviklingen av BI Fudans suksessfulle MBA-grad det sentrale temaet. Programmet undervises av faglige krefter både ved BI og Fudan University, men det har tidligere ikke vært gjennomført en felles fagsamling

- Fagsamlingen representerer en styrking av samarbeidet mellom BI og Fudan University, da det betyr en større grad av kontakt mellom de akademiske kreftene ved de to skolene. Samlingen understreker hvor viktig både samarbeidet og programmet er for begge parter. Vi satser på at dette blir et fast innslag, sier førsteamanuensis Randi Lunnan som er Dean for Kinaprogrammene ved BI.

Lunnan har vært en foregangsfigur i det faglige samarbeidet. Sammen med Fudan-professor Zhao Youzhen har hun blitt antatt med paper til Academy of Management konferansen i Philadelphia.. Paperet er den første felles forskningspubliseringen siden samarbeidet mellom BI og Fudan University startet.

Æresprofessorer ved BI

Fem av de kinesiske professorene som har besøkt BI de siste dagene, er også utnevnt til æresprofessorer ved BI. De er nå tilknyttet hvert sitt BI-institutt, for å komme i tettere kontakt med fagmiljøet innefor sine respektive fagområder. Målet med tilknytningen er å bygge relasjoner som kan føre til fremtidige forskningssamarbeid. 

- Samarbeidet med Fudan University er en sentral del av BIs internasjonaliseringsstrategi. Derfor er det viktig å også utvide det til å bli et dynamisk forskningssamarbeid. Gjennom utnevningen av æresprofessoratene og felles forskningssamarbeider, ønsker vi å synliggjøre hvilken eminent jobb disse professorene har gjort og fortsatt gjør for BI, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI.

De fem æresprofessorene og deres instituerer:

  • Professor Ren Mingchuan  - Institutt for Regnskap og Revisjon       
  • Professor Li Hongyu  - Institutt for Regnskap og Revisjon 
  • Professor Yu Yihong -  Institutt for Samfunnsøkonomi      
  • Professor Lu Xiongwen - Institutt for Markedsføring
  • Professor Wang Xiaozu - Institutt for Finans

Skrevet av: Stig Inge Eikemo

Du kan også se alle nyheter her.