66 studenter fra 21 nasjoner

22. juni 2007

Lørdag 23. juni starter BIs sommerskole for 66 studenter fra 21 forskjellige nasjoner. De fleste studentene kommer fra Singapore og Kina (Hong Kong), men Nederland, Tyskland, USA og Spania er også godt representert.

- Vi er strålende fornøyd med at så mange studenter fra ulike nasjoner har valgt BIs sommerskole for å få faglig påfyll, forteller Feite van Dijk ved Internasjonalt kontor. Han er administrativ ansvarlig for sommerprogrammet, i tett samarbeid med Monica Hansen. Sangeeta Singh er faglig koordinator for sommerprogrammet. Et team av fire studentassistenter skal ta være på studentene på best mulig måte under oppholdet.

Sommerskolen starter lørdag 23. juni med et informasjonsmøte og tradisjonell norsk lunsj. På søndag får studentene organisert sightseeing i Oslo.

Intercultural Management


Mandag 25. juni ønsker rektor Tom Colbjørnsen studentene velkommen, og forelesningene starter. Temaet for sommerprogrammet er 'intercultural management - a scandinavian/norwegian perspective'. Den første uken fokuseres det på 'culture and communication': Forelesere er Derek Matthews og Sangeeta Singh. En gjesteforeleser fra Vinmonopolet kommer, og det arrangeres bedriftbesøk til Vinmonopolet.

Den andre uken fokuseres det på 'culture and management', med Tor Greness som foreleser. Også denne uken blir det bedriftsbesøk, denne gang til Wilhelmsen. En gjesteforeleser fra likestillings- og diskrimeringsombudet vil også forelese.

Den tredje og siste uken vil mesteparten av tiden gå med til eksamen og gruppepresentasjoner. Peter Cleaverly vil forelese om 'managing cultural interaction'. Sommerprogrammet avsluttes på fredag 13. juli.

Samarbeider med UiO


Når det gjelder det sosial programmet har vi et tett samarbeid med sommerskolen på Universitetet i Oslo. Våre studenter kan delta i de sosiale arrangementene som tilbys der: Film, folkedans, debattprogram og diverse turer. I tillegg kan våre studenter delta i kurset 'Norwegian life and Society' som finner sted to ganger i uken.

Sommerprogrammet skal bruke fasilitetene i executiveområdet i A2 i de tre ukene det pågår. Studentene blir innlosjert på hybler på Anker og Boligstiftelsen Nydalen


Mer info om det faglige og sosiale programmet finnes på www.bi.edu/summer

Du kan også se alle nyheter her.