BI godkjent som medlem i UNICON

25. juli 2007

Etter en omfattende søknadsprosess, er BI nå tatt opp i UNICON, et internasjonalt konsortium for executive education. Medlemskapet er verdifullt for BIs internasjonale satsning.


Glenn Ruud sammen med representanter fra IESE, Thunderbird, Ivey Business School og Instituto de Empresa

UNICON – The International University Consortium for Executive Education – er et konsortium bestående av ledende business schools som driver med executive education. UNICON har fokus på business og videreutvikling av executive education innen det åpne og det bedriftsinterne markedet. Anerkjente skoler som Harvard, MIT, London Business School, INSEAD og Instituto de Empresa med flere er representert.

Enestående nettverk

UNICON organiserer konferanser med ulike tema som skal bidra til videreutvikling og nyskaping innenfor executive education. Glenn Ruud ved BI Executive har deltatt på to konferanser, og poengterer at UNICON er et enestående nettverk på grunn av konsortiets sterke fokus på business, erfaringsutveksling og at konferansene gir et innblikk i hva som rører seg internasjonalt på executive området. Det er viktig å presisere at medlemskap fordrer aktivt engasjement i konsortiet både gjennom interaktive konferanser, undersøkelser, informasjonsdeling og at institusjonen har et betydelig engasjement innen executive education
 

Kunnskapsutveksling over landegrensene

 – Læringen på konferansene er interaktiv, og dette fremmer nyskaping og utveksling av læring over landegrensene, poengterer Ruud. BI har mye å lære av andre internasjonale Business Schools, spesielt når det gjelder ikke-vekttalls givende executive kurs som Management Development Programs, MDP. Dette er ifølge Ruud det store vekstområdet internasjonalt. Mens internasjonale skoler har egne store forretningsområder for ikke-vekttalls givende executive programmer,  er BI kun i startgropen på dette arbeidet.
 

Omfattende søknadsprosess

BI har vært gjennom en relativt omfattende søknadsprosess, og ble endelig akseptert som medlem nå i sommer. I søknaden ble det fokusert på BIs nasjonale kontekst, BIs mangeårige erfaring innen executive education  og definisjon av Executive education. Hvilke områder innenfor Executive education BI driver i dag både nasjonalt og internasjonalt, og visjoner for fremtiden. Medlemskapet i UNICON vil være verdifullt for BIs internasjonaliseringsstrategi og satsningen på executive education. 
 

Attraktiv samarbeidspartner

Ifølge Glenn Ruud representerer konsortiet mange muligheter for BI. – Min erfaring fra UNICONs konferanser er at det er flere anerkjente institusjoner som er interessert i kontakt med BI, påpeker Ruud. I tillegg har BI en del unikheter som kan gjøre oss attraktive blant andre internasjonale business schools og på det internasjonale markedet blant annet innen nisjer som energi og shipping.
- Dersom man har planlagte strategier for hva man ønsker internasjonalt kombinert med et åpent sinn, kan man oppnå mye gjennom medlemsskap i UNICON, avslutter Ruud.

 

Du kan også se alle nyheter her.