Lønnsøkning på 36 prosent med etterutdanning

27. august 2007

Etterutdanning bærer frukter. Du får mer lønn, uansett hvilken studieretning du velger. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen er på hele 36 prosent. Tallene kommer frem i Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse.

Etterutdanning gir bedre lønn

Undersøkelsen ble gjennomført i 2006, og har blant annet fulgt studenter på Master of Management, MBA, Executive MBA og Bachelor of Management. Spørsmål ble stilt før studiestart, med oppfølgingsspørsmål etter endt studium. Hele 94% sier de har fått høyere årsinntekt og flere tilleggsytelser som følge av utdanningen.
 
Økt lønn
Snittet for alle gruppene er en lønnsøkning på 36%, mens MBA-studentene har en lønnsøkning på 47 prosent. For dem betyr det en inntekt på 172.224 kroner mer i året. Men det lønner seg også å ta en bachelor. De som velger denne retningen kan øke inntekten med 44 prosent.

Gjennomsnittlig årslønn for alle etter- og videreutdanningsstudentene:
• Før studier: 439.030 kr
• Etter studier: 597.422 kr
• Økning i kr: 158.392 kr
• Økning i prosent: 36 prosent

– Det er ambisiøse mennesker som velger å ta etter– og videreutdanning. Evnen til å studere og jobbe samtidig vitner om høy arbeidskapasitet og et ønske om å ville ”noe mer”. Det er en resurssterk gruppe som også vet hva de er verdt. Et presset arbeidsmarked med sterk etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft gjør denne gruppen spesielt attraktiv. Arbeidsgiverne må strekke seg lenger for å beholde de gode medarbeiderne. Det presser lønningene opp, sier Ruud.

Bonusfest
Mest oppsiktsvekkende er den totale lønnsøkningen for MBA-studentene, inkludert bonus/provisjon. De kan glede seg over 64 prosent høyere inntekter etter studiene. Master of Management-studentene ligger nesten like godt an, med en lønnsøkning på 60 prosent.

Økt lønn og bonus/provisjon for utvalgte studieretninger:
• MBA – Før: 419.386 kr. Etter: 687.055 kr. Økn i kr: 267.669 kr. Økn i prosent: 64 prosent
• Master of Management - Før: 422.839 kr. Etter: 677.838 kr. Økn i kr: 254.999 kr. Økn i prosent: 60 prosent
• Bachelor of Management – Før: 356.981 kr. Etter: 546.270 kr. Økn i kr: 189.289 kr. Økn i prosent: 53 prosent

- MBA er etter hvert blitt en anerkjent utdanning også i Norge, sier Ruud som forklaring på den store lønnsøkningen. - Mange av lederne som sitter og rekrutterer, kjenner til utdanningen, og har gjerne tatt den selv. De vet å sette pris på denne kompetansen.  

Du kan også se alle nyheter her.