Hanne Harlem er nytt styremedlem

10. september 2007

Hanne Harlem (42) har takket ja til å være styremedlem i Handelshøyskolen BIs styre i tre år. Harlem har lang erfaring fra styrearbeid, og sitter i dag som styreleder for helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.

Hanne Harlem har siden midten av 1980-tallet hatt en lang rekke verv, blant annet som medlem av Oslo bystyre. I studietida var hun medlem av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo og fakultetsrådet ved Det juridiske fakultet. Hun har vært sensor ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og hatt undervisningsoppdrag i Tromsø.

Harlem har blant annet vært styreleder ved Sunnaas sykehus og nestleder for Ullevål sykehus. Hun har også sittet i styret i Naturkraft AS samt Oslo Energi. 

Fakta om Hanne Harlem
Født: 20. november 1964

Utdannelse: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1990

Aktuell: Nytte ekstern styremedlem til Handelshøyskolen BIs styre

Tidligere arbeid: Hanne var i perioden fra 1990-91 politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, så byråd for barn og utdanning i Oslo i 1992-93, dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett i 1993-95. Videre var hun advokat hos Regjeringsadvokaten i 1995-97 og sjefjurist hos Kredittilsynet i 1998. Hun var fra 1998 advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro til hun ble justisminister fra 17. mars 2000. Etter sin tid som justisminister, fortsatte Harlem i jobben som assisterende direktør i Norsk Hydro fra høsten 2001.

I 2004 ble Harlem ansatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun gikk av som direktør ved UiO våren 2007. I dag bruker hun tiden på styrelederverv i Helse Sør-Øst RHF, som styremedlem i Aker ASA og Hafslund ASA samt øvrige styreverv. 

Foto: Ola Sæther

 

 

Du kan også se alle nyheter her.