Stor internasjonal interesse for Energy Management

28. september 2007

BIs Executive Master in Energy Management program er i gang igjen, og flere av deltakerne har reist over halve jordkloden for å delta.


17. september 2007 startet Lederutdanning opp Energy-programmet for annen gang. Søkertallene vitner om stor interesse i markedet, og verdt å merke seg er at programmet også i år har trukket til seg en god del internasjonale søkere. Så mange som 16 ulike nasjonaliteter er representert i klasserommet.

Samarbeid med ESCP-EAP og IFP


Masterprogrammet er et resultat av et samarbeid BI har med de to franske institusjonene ESCP-EAP og IFP. Programmets målgruppe var i prinsippet personer med lederambisjoner innenfor energibransjen. Hvilke personer har så søkt på programmet?

Ulike bransjer


- Deltakerne kommer fra mange forskjellige bransjer, ikke bare energibransjen, konstaterer ansvarlig for programmet programkoordinator Ola Ommedal. Ola grupperer søkerne inn i to hovedgrupper; På den ene siden et stort antall ingeniører som allerede arbeider innen energisektoren, men som har behov for økt lederkompetanse. På den annen side er det personer uten erfaring fra energisektoren, som ønsker å jobbe innen en energirelatert bransje.

Pendler til Norge for å studere energi


Ola Ommedal presiserer at deltakerne som er tatt opp på studiet har mange års arbeidserfaring og lederposisjoner i sine bedrifter. Programmet har flere internasjonale deltakere, blant annet latin-amerikanere, asiater, samt deltakere fra ulike europeiske land.

– Den internasjonale sammensettingen er kjempespennende, og vil bidra til nyttige erfaringsutvekslinger, påpeker Ommedal. De internasjonale deltakerne vil reise til samlingene i Oslo og Paris, mens tre har flyttet til Norge for å studere energi på BI på heltid. Ola Ommedal forklarer denne interessen med at Norge ofte assosieres med energi, spesielt olje og gass, og at BI derved tiltrekker seg sterke deltakere også internasjonalt.

Internasjonal markedsføring


Hvordan har de internasjonale deltakerne fått øynene opp for BIs Energy Management program? – Vi har deltatt på internasjonale messer, samt annonsert i internasjonal presse, som fagbladet Upstream. I tillegg har de faglige ressursene annonsert på sine reiser utenlands, avslutter Ola Ommedal.

 

Du kan også se alle nyheter her.