BI-studenter vant 25.000 kroner

12. oktober 2007

BI-studentene Karin Gjerde og Christine Midbøe vant ANFO og Orklas pris for beste masteroppgave i marketing - "The effect of corporate social responsibility and involvement on consumer responses”.

Karin Gjerde mottok pris for beste masteroppgave

Vant pris: Karin Gjerde mottok prisen fra Lise Hammergren i Orkla. (Foto: Gaute B. Iversen)

Det er andre året at ANFO og Orklas pris til beste masteroppgave blant studenter ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI, deles ut. Prisen er på 25.000 kroner, og ble delt ut på Den Store Annonsørdagen på Oslo Plaza 11. oktober.

I vinneroppgaven belyser og nyanserer årets prisvinnere ”corporate social responsibility” (CSR). Ved å studere CSR som ”community involvement” kartlegger prisvinnerne hvilke effekter bedrifters satsing på CSR har på kundenes vurdering av produktet og oppfatning av bedriften.

Oppgaven påpeker behovet for å sette realistiske mål for en CSR-strategi, og heller også litt kaldt vann i blodet til dem som tror at CSR spiller en svært stor rolle i kundens valg mellom produkter.

Tilsynelatende er det nemlig slik at CSR er viktig som en hygienefaktor - bedrifter skal oppføre seg ordentlig. Men når det er tilfredsstilt er det nok heller egenskaper ved varer og tjenester som styrer kundens valg.

Prisen deles ut til beste masteroppgave levert inn ved Handelshøyskolen BI eller NHH. Nytt i år er at oppgaven skal være vinklet mot forbrukerrettet marketing.
Oppgaven som vinner må i tillegg til å være sensurert til beste karakter, tilfredsstille visse vilkår. Juryen legger vekt på oppgavens innovasjonshøyde og den praktiske anvendbarheten. Med innovasjonshøyde menes at oppgaven bør inneholde nytenkning eller elementer av ny innsikt. Og oppgaven bør ta for seg problemstillinger som er relevante for virksomheter som arbeider med forbrukerrettet marketing.

Ved å dele ut prisen ønsker ANFO og Orkla å bidra til økt fokus på fagfeltet marketing og prisen skal oppmuntre til å gi fagfeltet økt synlighet og anseelse hos fremtidens ledere.

Du kan også se alle nyheter her.