BI-studenter rammet av ulykken i Kina

21. mai 2008

Handelshøyskolen BI i Oslo har i underkant av 30 kinesiske studenter. Flere av disse studentene er berørt av hendelsene, og våre tanker går til dem og deres pårørende, familier og venner som er berørt.

I forbindelse med sørgedagene denne uken har noen av disse studentene henvendt seg med oppfordring til BIs studenter og ansatte om å støtte det humanitære arbeidet som pågår for å hjelpe alle som er rammet.

På vegne av Handelshøyskolen BI har rektor uttrykt BIs medfølelse med alle som har mistet livet under jordskjelvet i Kina til Dean Lu Xiongwen ved Fudan University. BI har bevilget femti tusen kroner til redningsarbeidet via den kinesiske ambassaden i Norge.

Rektor uttrykker sine kondolanser til det kinesiske folket og til alle familiemedlemmene som har mistet sine kjære under jordskjelvet i Sichuan-provinsen. Kondolansebrevet er sendt til Dean Lu Xiongwen ved Fudan University.

 

Du kan også se alle nyheter her.