BI blant Europas 35 beste handelshøyskoler

5. november 2008

I går mottok Handelshøyskolen BI en pris fra EDUNIVERSAL som en av Europas 35 mest innflytelsesrike internasjonale handelshøyskoler. På lik linje med skoler som London Business School, INSEAD og HEC School of Management, får BI beste karakter.

100 handelshøyskoler i verden mottok Eduniversals (Education Universal) toppkarakter i vurderingen av ”Top Business Schools Worldwide 2008” i Paris i går. Felles for disse skolene er at de blir betegnet som høyere utdanningsinstitusjoner med ”vesentlig internasjonal innflytelse”.

- Denne vurderingen av Handelshøyskolen BI viser at vår internasjonale satsing gir resultater. Når BI er en av kun 35 handelshøyskoler i Europa som oppnår beste karakter i en slik internasjonal vurdering, er det grunn til å være godt fornøyd. Resultatet viser at BI har høy synlighet internasjonalt, sier rektor ved BI Tom Colbjørnsen.

Eduniversal står bak den verdensomspennende kartleggingen som ble gjennomført mellom oktober 2007 til mars 2008. Tusen rektorer eller dekaner verden over ble bedt om å anbefale høyere utdanningsinstitusjoner fra forksjellige land. BI ble anbefalt 493 ganger av de 1.000 spurte. Med det er BI en av 100 handelshøyskoler i verden som får toppkarakteren 5.

Mer om EDUNIVERSAL

EDUNIVERSAL er et nettsted som ”gir svar på ethvert spørsmål om høyere utdannelse”, og gir studenter over hele verden anledning til å velge den skolen som best møter deres behov og karriereplaner. De 1000 utvalgte handelshøyskolene representerer mer enn 150 land på fem kontinenter. Utvelgelsen av de 1000 skolene gjøres av en internasjonal komité som er satt sammen av SMBG, det ledende franske selskapet i studentveiledning og HR. Kriteriene som legges til grunn er:

• Universalitet
• Internasjonal anerkjennelse
• Kvalitet

De 100 aller beste skolene, Universal Business Schools with Major International Influence, fordeler seg over hele verden, men med tyngepunkt i Vest-Europa (35) og Nord-Amerika (35). Også Australia (5), Sør-Korea (4), Kina (3), Singapore (3) og Russland (4) skårer høyt. De Skandinaviske landene har en slik skole hver.

Fra 2009 vil utvelgelsen bli fornyet hver 2. år. Les mer: http://www.eduniversal.com/

Du kan også se alle nyheter her.