Utdanningsinstitusjonenes omdømme synker

3. november 2008

Synovates Profilundersøkelse av norske etater og organisasjoner 2008 viser en tilbakegang i omdømmet for utdanningsinstitusjonene i Norge.

- Utdanningsinstitusjonenes omdømme faller med i gjennomsnitt 2,3 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Årsaken ligger trolig i mye negativ omtale for denne sektoren i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008, og dette rammer også Handelshøyskolen BI, sier leder for Politikk og samfunn i Synovate, Håkon Kavli.

- Jeg er enig i at BIs fall i omdømme fra i fjor til i år henger sammen med en negativ utvikling for utdanningsinstitusjonene generelt. Våre resultater er gode og BIs fall i omdømme er derfor overraskende, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

BI har gode resultater og stadig bedre søkertall

- Realiteten er jo at BI-studentene er svært attraktive på arbeidsmarkedet. 95 % av våre studenter er i jobb 6 måneder etter fullførte studier, og antall 1. års studenter økte med 7,7 % fra 2007 til 2008, sier Colbjørnsen.

- Omdømmeundersøkelsen er også overraskende på bakgrunn av at BI i vår ble akkreditert som vitenskapelig høyskole, kåret til en av verdens 100 mest anerkjente handelshøyskoler i en ny internasjonal undersøkelse, at vi fikk Toyota til å satse 9 mill kr på uavhengig klimaforskning og at BIs bedriftsinterne programmer ble rangert som nr 28 i Europa av Financial Times, avslutter Colbjørnsen.


Kontaktinformasjon:
Rektor Tom Colbjørnsen, 46 41 04 48
Informasjonssjef, Nordan Helland, 46 41 08 40

Du kan også se alle nyheter her.