Populært å studere strategisk kommunikasjon

22. januar 2009

Stadig flere ledere innser nytteverdien av å studere strategisk kommunikasjon. Det viser rekordopptak av studenter til årets Master of Management-program i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.

Handelshøyskolen BIs Master of Management program PR- ledelse og strategisk kommunikasjon startet opp i forrige uke (uke 3 2009) med 58 deltakere. Det er flere deltakere enn noensinne.

Programmet er resultat av et langvarig samarbeid Handelshøyskolen BI har med Kommunikasjonsforeningen. Programmet gir deltakerne en større forståelse for kommunikasjonsprosessen, målgrupper, budskap og hva som skaper effektiv kommunikasjon.

Programmet tar sikte på å gi deltakerne teoretisk og praktisk innsikt for bedre å kunne lykkes med sitt arbeid innenfor PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.

"State of the art" kunnskap

Fungerende daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Thomas Skjennald, forteller at bransjen er svært glad for det tette samarbeidet med Handelshøyskolen BI.

– Det nære samarbeidet mellom BI og bransjen har ført til at programmet stadig er ”state of the art” innenfor fagfeltet kommunikasjon, understreker Skjennald.

–Kommunikasjonsforeningen var aktivt med på å utvikle programmet, og i løpet av de 10 årene programmet har gått, har over 400 medlemmer i Kommunikasjonsforeningen tatt programmet, forteller han. 

Kommunikasjonsbransje i vekst

Skjennald mener den økte interessen for programmet gjenspeiler veksten i kommunikasjonsbransjen. Han presiserer at fagfeltet kommunikasjon brer om seg, og at det derfor er veldig positivt at BI også har opprettet senter for virksomhetskommunikasjon.

Senteret startet sin aktivitet i 2008 og målsetningen til senteret vil bidra til å støtte den akademiske aktiviteten innen fagfeltet, og bl.a å utvikle et kontaktnett av partnere innen FoU nasjonalt og internasjonalt.

Deltakere fra ulike bransjer

Programansvarlig fra BIs side, Susanne Engelschiøn, forteller at programmet ble startet som et bedriftsinternt program for Kommunikasjonsforeningen.

- Ettersom interessen i markedet ble stadig større, ble programmet åpnet for deltakere fra andre bransjer, forteller hun. Fremdeles er det svært mange fra foreningen som tar programmet, men programmet har et jevnt tilsig av deltakere fra andre bransjer.

- Stadig flere ledere, uavhengig av bransjetilknytning, innser nytteverdien av å studere kommunikasjon, avslutter Susanne Engelschiøn.

 

Tekst: Stein-Oddvar Evensen, kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.