BI Trondheim inviterte til Informasjonsdag

16. februar 2009

Ca. 60 stk møtte opp da BI Trondheim inviterte til informasjonsdag med informasjon om studier, omvisning og en prøveforelesning på 45.min

Åpen dag

Under informasjonsdagen fikk de informasjon om studie- og studenttilbudet ved BI Trondheim, en prøveforelesning med tema "Norsk Trend Indikator - Økonomisk psykologi" med problemstillinger som skulle gi studentene et innblikk i hvordan forelesningene ved BI er lagt opp og et lite innblikk i hva man får med seg som student ved Handelshøyskolen BI.

Student i Trondheim

Studentforeningen ved BI Trondheim, BIS Trondheim, presenterte seg og snakket litt om hvordan det er å være student i Trondheim og BI Trondheim. Vi fikk også høre om planene til studentforeningen det kommende året, slik at de interesserte får et lite innblikk i hvordan studentforeningen jobber.

Omvisning

Avslutningsvis hadde vi en omvisning i lokalene før vi samlet oss i kantinen for Taco.

Vi takker alle for oppmøtet!


Har du spørsmål rundt BI Trondheim, studietilbudet, eller rett og slett ønsker å ta en tur for å se på lokalene/forelesninger, ta kontakt!

BI Trondheim
982 51 750
bi-trondheim@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.