Design blir business

5. februar 2009

Handelshøyskolen BI og Kunsthøyskolen i Oslo jobber for å gjøre Oslo til en mer kreativ sone. I 2007 startet de et tverrfaglig samarbeid, og på fredag 23. januar presenterte 18 grupper sine ideer. Målet er å utvikle en kreativ idé til et gjennomført og potensielt nyskapende prosjekt.

 

Bachelorstudenter fra begge leire har i tre, intensive uker i januar 2009 arbeidet med prosjekter som skal realiseres. Designstudenter fra KHiO og studenter i Kultur og ledelse fra BI skal sammen gjøre business av design og kreative prosjekt.

 – Det har vært noen spennende og morsomme uker, sier Birgit Jevnaker, førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI og en av fire ildsjeler bak prosjektet.

De fire lærerkreftene fra begge skolene var spente på utfordringene kulturforskjellene kunne føre til. – Men mange av studentene snakker allerede ”vi og oss” og har utviklet teamfølelse seg imellom og til sitt prosjekt, sier Kristin Danielsen, underviser for BI i ledelse av kreative prosjekter.

Skaper nettverk

Halldor Gislason, ved Fakultet for design (KHiO), forteller om to hovedretninger som preger gruppearbeidene; Kulturformidling – nye måter å formidle kultur på, og Miljøfokus – gjenbruk av gamle produkter eller tjenester og andre måter å bevare miljø på. ”Nyskaping” står sentralt i forhold til evaluering av prosjektarbeidene.

Flere av studentenes prosjektideer vil nyskape innen kultur, miljø, og sosiale tjenester i hverdagen til folk i Oslo, forteller Birgit Jevnaker, som er spent på om Oslo Kommune og sponsorer vil støtte opp om noen av ideene.

- Vi tar med oss en internasjonal trend til Norge, fortsetter hun. - I dag holder ikke lenger å være god på bare én dimensjon.

- Vi gir studentene både bedre og bredere kunnskap enn de ellers ville fått når vi samler lærerkrefter fra begge skolene. I tillegg bygger vi ned myter om hverandre og etablerer nettverk, sier Reidar Holtskog, professor i visuell kommunikasjon ved KHiO.

Fra design til business

- Samarbeidsprosjektet er spesielt spennende med tanke på det tverrfaglige idé-samarbeidet, sier Jevnaker entusiastisk. Vi drar veksel på hverandres kompetanse. BI-studentene bidrar med perspektiv på hvordan realisere nyskaping og markedsmessig tilnærming til ideene. Designstudentene er derimot sterke på design av produkt og budskap. De er flinke til å sette ord på ideene, fortsetter hun.

Kristin Danielsen nikker bekreftende. – Studentene blir kastet ut i samarbeid uten å kjenne hverandre fra før av, akkurat som i arbeidslivet. Studiet er helhetsorientert, studentene må bruke alt de har lært gjennom hele utdannelsen, i tillegg til kreativitet i samspill med andre.

- Utfordringen er å øve på kreative samspill allerede i studietiden, det er en stor utfordring også for oss faglige og for skolene, konkluderer Jevnaker. Nå har vi gjennomført dette tre ganger, det viser at ekstraordinære samspill er krevende, men mulig! "Dette er det mest interessante vi har gjort," sier en del av våre studenter.

Dette felles læringsprosjektet med Kunsthøyskolen, har i år fra BI side vært drevet av førsteamanuensis Birgit H Jevnaker, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, og daglig leder Ny Musikk Kristin Danielsen (vikar for Donatella de Paoli) fra Kommunikasjon, kultur og språk.

 

Tekst: Christina Undli

Du kan også se alle nyheter her.