Krisepakken må også være en kunnskapspakke

4. februar 2009

Finanskrise, økt usikkerhet og en stadig mer kompleks økonomi gjør at samfunnet trenger flere dyktige økonomer. Dette må gjenspeiles i samfunnets satsing på investering i kompetanse, skriver rektor Tom Colbjørnsen og kommunikasjonsdirektør Janne Log ved Handelshøyskolen BI i sitt debattinnlegg i Dagens Næringsliv 30.januar.

Regjeringen har nå lagt frem en pakke som fokuserer på bygg og anlegg, samferdsel og kommunene. En krisepakke burde også være en kunnskapspakke som bidrar til ny vekst og ikke bare bruk av penger for å holde hjulene i gang.

I følge SSB-rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025” trenger Norge 60.000 flere med økonomi- og administrasjonsutdanning frem mot 2025.

Det økonomiske tilbakeslaget vi nå opplever vil gi lavere etterspørsel etter arbeidskraft. Lavere etterspørsel etter arbeidskraft vil føre til økt søkning mot høyere utdanning. Økt usikkerhet om fremtiden vil imidlertid føre til lavere betalingsvilje for å studere. Det er fare for at studentene vil fordele seg mer ut fra lave studiekostnader enn egne interesser og talenter. Videre kan det føre til en ytterligere skjevhet mellom kunnskapssammensetningen i arbeidsstyrken og samfunnets behov.

Formålet med offentlig utdanningsstøtte er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av bl.a. ”økonomiske forhold”. Det er imidlertid ikke slik at alle i Norge har like gode muligheter til å velge den utdanningen som passer best for dem. Private høyskoler tilbyr utdanning som ikke finnes i det offentlige systemet. Dette er ofte utdanning som skapes på bakgrunn av stadig nye og skiftende behov i arbeids- og næringsliv, og som de private høyskolene evner å dekke raskt. Slik utdanning burde være tilgjengelig - også for studenter med dårlig økonomi og svak eller ingen støtte hjemmefra.

Internasjonalisering er en sentral målsetting for utdanningssektoren. Det er viktig at norske studenter studerer i utlandet, men like viktig er den utvekslingen norske skoler har med utenlandske skoler. Utvekslingsavtalene fører også til at utenlandske studenter kommer til Norge, og dette gir en ny dimensjon til internasjonalisering innen høyere utdanning.

Vi har et konkret innspill: studenter ved offentlig godkjente norske private høyskoler bør få samme studiefinansiering som studenter ved utenlandske private skoler. På den måten vil vi få større likebehandling av studenter, sikre mangfold av utdanningsinstitusjoner i Norge og økt internasjonalisering av norsk utdanningssektor. Med dette forslaget vil krisepakken også bidra til nødvendig tilførsel av kompetente økonomer i en stadig mer kompleks økonomi.

Artikkelen er publisert i Dagens Næringsliv 30. januar 2009 som et debattinnlegg med tittelen "Krise -og kunnskapspakke".

Tekst: rektor Tom Colbjørnsen og kommunikasjonsdirektør Janne Log ved Handelshøyskolen BI.

 

Du kan også se alle nyheter her.