Kulturkonsum i krisetider

23. mars 2009

Fire av ti nordmenn forventer mindre kjøp av kunstverk framover. De unge svikter kulturinstitusjoner og kunstutstillinger. Det viser en ny studie fra Handelshøyskolen BI.

Kino er den desidert mest brukte kulturaktiviteten i Norge og opera den minst brukte.

- Undersøkelsen viser også at de unge svikter kulturinstitusjoner og kunstutstillinger, og at 40 prosent forventer mindre kjøp av kunstverk framover, forteller prosjektleder Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI.

Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” gjennomført en stor befolkningsundersøkelse for å finne svar på hvordan kulturkonsumet arter seg i krisetider. Undersøkelsen omfatter kulturtilbud som kino-, scene-, konsert-, festival- og utstillingsbesøk og kjøp av bøker, spill, musikk, film og kunstverk, samt betalt og gratis nedlasting av musikk, film og TV-serier. Studien gjentas i mai 2009 for å følge utviklingen. - Vi velger likevel å offentliggjøre noen tall nå, fordi vi har interessante funn, sier førsteamanuensis Anne-Britt Gran, grunnlag for sammenligning har vi derimot ikke før til høsten.

Det er særlig på kino- og operafronten det forventes endringer i perioden november 2008 til mai 2009. 63 prosent av befolkningen har vært på kino i halvårsperioden mai - november 2008, og 30 prosent av kinopublikummet tror de vil gå mer på kino neste halvår. - Tidligere undersøkelser viser at nettopp kinobesøket går opp i økonomiske nedgangstider. 7 prosent av befolkningen har vært på opera i den samme perioden, hvilket er en høyere andel enn noen tidligere målinger av operabesøk, sier Gran.  - 26 prosent av operapublikummet tror de vil gå mindre på opera neste halvår, noe som blant annet kan forklares med at mange regionale operatilbud er om sommeren og eventuelle engangsbesøk på den nye operaen, fortsetter hun.

Undersøkelsen viser også at de yngste dropper kulturinstitusjoner og kunstutstillinger. Kun 3 prosent av de under 30 år har vært på opera det siste halvåret, mens 11 prosent har vært på klassisk konsert. Det er også et gjennomgående trekk at de under 30 år tror de vil gå mindre på tradisjonelle kulturinstitusjoner og på kunstutstillinger i tiden framover. Andel under 30 år som tror de vil gå mindre på:               

Museum:            42 %

Teater:                 40 %

Kunstutstilling: 36 %

De under 30 år tror derimot de vil gå mer på kino og på populærmusikk konserter framover.

Bøker er det produktet flest nordmenn har kjøpt i perioden mai - november 2008, 68 prosent av befolkningen har kjøpt en bok eller flere. Deretter følger kjøp av CD med 58 prosent og DVD med 55 prosent av befolkningen. Det kjøpes i snitt flere DVD-er enn CD-er, 6,7 mot 5,1.

Det er kun en gruppe som skiller seg markant ut med hensyn til endring i forbruk her og det er kunstsamlerne. 40 prosent av de som har kjøpt kunst i perioden mai til november 2008, tror de vil kjøpe kunst i mindre grad de neste 6 månedene. – Dette kan knyttes direkte til finanskrisen, mener Gran.

Videre viser undersøkelsen at det er betydelige fylkesmessige forskjeller når det gjelder både kulturbesøk og kjøp av kulturprodukter/kunstverk.

NB: Det vil komme egne pressemeldinger med tall på omfanget av betalt og gratis nedlasting av musikk, film og TV-serier.

 

Teknisk om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Perduco AS. Datainnsamlingen er gjort på telefon (CATI) i perioden 14. til 28. november 2008. Utvalget kan defineres som et kvoteutvalg. Det er kvotert inn minst 100 i hvert fylke, noe som gir fylkessammenlignbare tall. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling, samt i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Undersøkelsen har 1901 respondenter som er 15 år eller eldre, dvs. at barn og ungdom under 15 år ikke er representert i utvalget. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Anne-Britt Gran: 46410678

Filmbransjen: Terje Gaustad: 0041 78890 0738  (92687926)

Musikkbransjen: Audun Molde: 97785569
Museum og galleri: Ellen Sæthre-McGuirk: 92456501

Bokbransjen: Anitra Figenschou: 92606318

Teater og opera: Anne-Britt Gran: 46410678

Du kan også se alle nyheter her.