Videreutdanning betaler seg

26. juni 2009

Seks av ti videreutdanningsstudenter ved BI anslår de har fått en lønnsøkning på 41.000 kroner eller mer som følge av studiene, viser BIs arbeidsmarkedsundersøkelse.

Tom Colbjørnsen, rektor Handelshøyskolen BIVidereutdanning gir bedre karrieremuligheter og lønnsutvikling etter fullført grad.

For MBA- og Master of management studentene svarer henholdsvis 70 % og 40 % at de har fått en lønnsøkning på 60 000 kroner eller mer som følge av studiene. Samtidig svarer 87 % av Master of Management-studentene at studiene styrker karrieremulighetene. 

– Vi tar studentenes lønnsmuligheter og den høye andelen som er i jobb som et tegn på at solid kompetanse alltid vil være etterspurt og at våre studenter stiller sterk, selv i et tøffere marked, sier Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

– Videreutdanning handler likevel ikke kun om radikale karriere- og lønnssprang, sier Colbjørnsen. Undersøkelsen viser at de aller fleste er fornøyd med den jobben de har i dag og at de fleste blir i den etter studiene. – Dette har arbeidsgiverne forstått. Ved å gi ansatte muligheten til videreutvikling får bedriftene både mer kompetente og mer fornøyde ansatte, avslutter Colbjørnsen.  

Etter- og videreutdanningsstudentene ved Handelshøyskolen BI har i gjennomsnitt lagt bak seg 11 år i arbeidslivet før de begynner på høyere studier, enten for første eller andre gang. De aller fleste er i jobb mens de studerer. Kun 2 % opplyser at de ikke er i jobb på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. 

Fakta

Undersøkelsen ble gjennomført i april 2009 blant etter- og videreutdanningsstudentene som ble ferdig i løpet av 2008. 660 etter- og videreutdanningsstudenter ble spurt. 278 besvarte undersøkelsen (42%)

Spørsmål som ble stilt:

·         Jobber du for den samme arbeidsgiveren som før BI studiene?

·         Har du den samme stillingen som før BI studiene?

·         Har du en høyere stilling som følge av BI studiene?

·         Har du det samme lønnsnivået som før BI studiene?

·         I hvilken grad har dine karrieremuligheter blitt styrket som følge av BI studiene?

Du kan også se alle nyheter her.