BI-studenter utfordret i etikk

17. august 2009

I kjølvannet av finanskrisen ga Handelshøyskolen BI samtlige 1. års masterstudenter på BI en introduksjonscase første studiedag. Studentene ble utfordret i etiske problemstillinger.

Edsavleggelse

- Businessskoler verden over reagerer på finanskrisen med nye tiltak og kurs. BI har også ett nytt kurs for Master of Science studenter som nå heter Corporate Responsibility and Ethical Reflection. Etikkdelen som nå utgjør 50 prosent av kurset, manglet før. Mange hevder grunnen til finanskrisen bunner i holdninger og viljen til å ville gjøre det som er rett. Studenter fra Harvard, men også andre steder, har nå selv tatt initiativ til å rette på det ved å avlegge en ed, forteller Heidi Høivik, professor ved BI, som en forklaring for valg av oppgave.  

Oppgaven er en introduksjonscase gitt alle nye masterstudenter ved BI forrige onsdag. 36 grupper à fem deltakere besvarte oppgaven. Lignende oppgave ble gitt i fjor også med stor suksess da studentene ble bedt om å løse den globale matkrisen.

Bli kjent

Hovedmålet med oppgaven er at de ferske masterstudentene skal bli introdusert for måten de vil jobbe som student ved Handelshøyskolen BI. 

Ann-Kristin Calisch, studiedirektør master- Introduksjonscaset var på et høyere akademisk nivå, og de som møtte opp ble delt inn i grupper på fem. På denne måten blir de også lett kjent med sine medstudenter. Som en god gulrot ventet et gavekort på 1000 kroner for de tre beste gruppene, forteller Ann Kristin Calisch, studiedirektør ved Masteravdelingen.

Du kan også se alle nyheter her.