Fotballkrisen

3. august 2009

Mange fotballklubber er havnet i alvorlig pengeknipe. De ansvarlige kritiseres for å ha latt euforiske ambisjoner skygge for økonomiske realiteter. Lederbøker som «Ona fyr» må også ta sin del av skylden.

Artikkelen er publisert i Dagens Næringsliv 3. juli 2009 under vignetten "Gjest på mandag" med tittelen "Fotballkrisen"

Eliteserieklubben Stabæk illustrerer vanskelighetene mange fotballag befinner seg i.

Ny arena og høye spillerlønninger presser likviditeten og skaper et lite bærekraftig kostnadsnivå. Klubben har innstilt betalingene til enkelte av kreditorene sine og kuttet i spillernes lønninger. Den administrative staben slankes.

Styreleder Ingebrigt Steen Jensen forklarer situasjonen med at selv drevne styremedlemmer mistet forretningsinstinktet på veien. I et intervju med Finansavisen lover han bot og bedring: «Nå skal ikke engasjementet få styre mer, forretningsteften skal frem.»

Jensen har ikke bare vært en sentral leder i Stabæk gjennom mange år. Han har også skrevet «Ona fyr», en lederbok som har oppnådd et rekordstort (og misunnelsesverdig) opplag i Norge.

Hovedbudskapet i boken er at ledelse handler om å skape begeistring og motivasjon gjennom visjoner og «hårete mål», mer enn å styre virksomheten etter analytiske, men akk så kjedelige budsjetter, prognoser og handlingsplaner. Ledere som vektlegger administrasjon og «management», levnes liten ære: De er mer opptatt av å telle enn å lede.

Jensen er ikke alene om dette budskapet. Mange lederbøker ser på administrasjon («management») som noe som dreier seg om styring, systemer, rutiner, kontroll og økonomi. Ledelse («leadership») hevdes å være noe annet, og handle om å begeistre og motivere medarbeiderne til å skape barrierebrytende resultater. Dette krever spenstige visjoner, tydelige verdier, karismatisk utstråling og et samfunnsoppdrag å være stolt av.

Administrasjon og «management» har en negativ klang i mange lederbøker. Det forbindes med overdreven rapportering, nidkjær kontroll og detaljerte instrukser. Administrasjon hevdes å drepe entusiasme og pågangsmot når visjoner utsettes for «mas» om realistiske budsjetter, handlingsplaner og månedlige rapporteringsrutiner.

Stabæks vei fra femtedivisjon til en etablert eliteserieklubb er imponerende. Det er lett å forstå at administrative gledesdrepere har hatt dårlige vekstvilkår. Men ingen suksess gir varig unntak fra økonomiske tyngdelover: Varig bærekraft kan bare sikres av betalingsvilje i markedet. Det kreves økonomisk disiplin og evne til å si nei, selv om det er kjedelig. Steen Jensen glemte at Ona fyr også markerer røde soner.

Feilen som begås i mange lederbøker er å slutte fra at ledelse er mer enn administrasjon, til at det er mulig å drive god ledelse uten.

Administrasjon handler til syvende og sist om å skape forutsigbarhet for medarbeiderne. De færreste motiveres av økonomisk rot, uklare forventninger og manglende systematikk i oppfølgingen.

Visjonære ledere med ideer uten økonomisk bærekraft, mister lett oppslutning og respekt blant sine medarbeidere. Det kan være vanskelig å bygge autoriteten opp igjen. Nye forsøk på visjonære fremstøt kan bli møtt med hoderysting. Uten systematisk oppfølging og planmessig fremdrift kan verdier og visjoner bli sett på som tomme løfter.

Medarbeidernes forventninger blir ikke oppfylt, entusiasmen avtar, og lederskapets autoritet svekkes.

Samtidig kan ikke lederskapet bare bygges på ryddig administrasjon. Administrasjon er bedre egnet til å videreføre eksisterende produksjon og saksbehandling enn til å drive frem nye ideer og innovasjoner. En jobb og en bedrift er dessuten i stadig mindre grad bare et middel til å skaffe seg et utkomme, men også et sted der ledere og medarbeidere utvikler og virkeliggjør mer omfattende livsprosjekter. Mye menneskelig energi og pågangsmot blir liggende ubrukt dersom administrative prosesser er alt medarbeiderne blir bedt om å forholde seg til.

Lærdommen fra krisen i norsk fotball er at mange lærebøker bør skrives om. For mye av dagens litteratur gir inntrykk av at god ledelse er mulig uten at det bygger på et solid og ryddig administrativt fundament.

Du kan også se alle nyheter her.