Colbjørnsen enstemmig gjenvalgt som rektor

6. september 2009

Styret har enstemmig gjenvalgt Colbjørnsen som rektor på Handelshøyskolen BI for fire nye år.

- Det er stor tilfredshet i styret med Colbjørnsens måloppnåelse i hans første periode, sier styreleder Terje Venold.

Venold sier at styret har lagt vekt på Colbjørnsens bidrag til økt synlighet og tydeligere profilering av BI. En fersk medieundersøkelse fra Infopaq viser at Colbjørnsen er den av rektorene ved de store utdanningsinstitusjonene som er mest synlig.  

Colbjørnsen er svært glad for tilliten fra styret. - Handelshøyskolen BI er en spennende institusjon med store muligheter. Derfor er jeg glad for at det blir en periode til. I neste periode vil jeg fokusere på å videreutvikle det gode fagmiljøet på BI slik at vi kan tilby enda bedre forskning og undervisning til studenter og bedrifter.  

I tillegg fremhever Colbjørnsen at internasjonalisering er en sentral målsetting for utdanningssektoren generelt og BI spesielt. - For at norske virksomheter skal takle globaliseringen er det viktig at norske studenter studerer og lærer i utlandet. Like viktig i den sammenheng er den utvekslingen som fører til at utenlandske studenter kommer til Norge og som tilfører miljøene viktig kompetanse, avslutter Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.