I verdensklasse i prosjektforskning

26. oktober 2009

Professor Jonas Söderlund og professor II Ralf Müller fikk begge pris for beste paper på fremtredende internasjonal konferanse.

IRNOP (International Research Network on Organizing by Projects) er den mest fremtredende internasjonale konferansen for forskere innenfor prosjektledelse.

Konferansen arrangeres hvert annet år. Den ble nylig avholdt i Berlin og samlet 140 av de ledende forskerne i verden på området prosjektledelse.

Prisskred til Söderlund og Ralf

For to år siden fikk Anne Live Vaagaasar, Jonas Söderlund og Erling S. Andersen fra BI prisen for best paper på IRNOP.  BIs sterke posisjon innenfor prosjektfaget ble på nytt bekreftet ved årets priser. Tre papers delte prisen for best paper. To av dem var bidrag fra BI-forskere. Professor Jonas Söderlund fikk prisen for paperet ”Getting Control of Multi-Project Organizations”. Paperet var skrevet sammen med italieneren Paolo Canonico. Professor II Ralf Müller ved BI hadde sammen med to kanadiere og en svenske skrevet paperet ”Project Management Offices in Transition”, som likeledes fikk pris.

Jonas Söderlund fikk i tillegg prisen for beste reviewer ved konferansen, og Ralf fikk pris for beste artikkel i 2008 i tidsskriftet Project Management Journal. 

Du kan også se alle nyheter her.