Årets Nettlærer kommer fra BI

19. november 2009

Studierektor Peter Cleaverley fra BI er blitt kåret ”Årets Nettlærer”. - Peter deler av kunnskapen og erfaringene sine og er et eksempel for andre lærere, sier juryen.

Peter CleaverleyI begrunnelsen for kåringen har juryen lagt vekt på at Peter Cleaverley først og fremst har stor omtanke for studentene sine og får svært god omtale fra dem. Han utnytter og bruker teknologien til beste for læringsprosessen og skyr ikke uvanlige eller uortodokse metoder for å oppnå god læring. Juryen sier videre at han står på dag og natt for å gi studentene raske og konstruktive tilbakemeldinger på arbeidene sine. Peter deler av kunnskapen og erfaringene sine og er et eksempel for andre lærere.

- Det er givende å jobbe med nettstudenter, fordi de som oftest har verdifull erfaring, er motiverte og er villige til å ta ansvar for å delta aktivt i undervisningsopplegget. Jeg håper den erfaringen jeg har høstet kan komme til nyttig i flere sammenhenger, for eksempel knyttet til bachelorreformen og innføring av It's learning som læringsplattform for hele BI. Forøvrig vil jeg gjerne takke for fantastisk oppfølging og støtte fra BI Nettstudier - både pedagogisk og teknisk, sier Peter Cleaverley.

- Vi er veldige glade for at Peter Cleaverley er blitt kåret til "Årets Nettlærer". Han har virkelig tatt i bruk mulighetene det ligger i å skape effektive undervisningsløsninger, sier direktør for BI Nettstudier Kristin Dahl ved Handelshøyskolen BI og gratulerer Peter med prisen.

Prisen for "Åretes Nettlærer" ble delt ut på NFFs årlige høstkonferansen. Målsetningen med denne kåringen er at det skal være en verdsettelse av ekstraordinær innsats som lærer innenfor fjernundervisning, nettstøttet eller fleksibel utdanning.

Kriterier for prisen

  • Bruker teknologien på en måte som støtter opp om læringsprosessene
  • Bruker teknologien innovativt og nytenkende
  • Kommuniserer godt med studentene/elevene sine
  • Kan vise til gode resultater
  • Får gode tilbakemeldinger fra studentene/elevene
  • Er en god eksponent for fjernundervisning, nettstøttet undervisning som metode.

Handelshøyskolen BI er medlem av Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) som er en nasjonal interesseorganisasjon for institusjoner som tilbyr fjernundervisning. NFF ble stiftet i 1968, og har siden spilt en aktiv rolle i utviklingen av fjernundervisning i Norge. Handelshøyskolen BI har et bredt tilbud innen fjerneundervisning.

Du kan også se alle nyheter her.