Fremtidens kreative ledere

11. november 2009

Handelshøyskolen BI og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) er den første business skolen og designhøyskolen i Norge som inngår samarbeid på masternivå i innovasjon.

I USA er det et kvalitetskrav til enkelte rankinglister å vise til et slikt samarbeid mellom Business and Design skoler. Resultatet kan bli mer kreative ledere og industridesignere med evner til å arbeide sammen i innovasjonsprosjekt.

 

Handelshøyskolen BI og AHO har i høst satt i gang et nytt og spennende samarbeidsprosjekt. Her skal business studenter fra masterstudiet innovasjon og entreprenørskap og industridesignstudenter innen servicedesign lage firma og utvikle noe nytt sammen for Norsk Tipping og Gjensidige. 

- Fagområdene til disse to studentgruppene utfyller hverandre, så det er en drøm å endelig få dette til i praksis, sier Birgit H. Jevnaker, førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI og ildsjel bak samarbeidsprosjektet sammen med Arkitekt- og designhøyskolen. 

- Det er et stort behov for mer integrerende kompetanse innen ledelse og innovasjon, og jeg har tro på at dette samarbeidet kan lære begge studentgruppene til å tenke nytt og ukonvensjonelt, fortsetter Jevnaker. 

I dette tverrfaglige samarbeidet skal designerne utvikle et konsept og designe et produkt, og budskap basert på en reell kundebestilling. Styrken til industridesignere er blant annet å kunne konkretisere med vekt på brukere og visualisere løsninger. Business innovasjonsstudentene kommer derimot inn som strategiske innovasjonskonsulenter og er sterke på entreprenørskap, analyser, råd og gjøre ideene realiserbare.  

- Studentene inngår i grupper der de også ”samskaper” nye konsepter, og det viser seg at også BI studenter er kreative!, forteller Jevnaker. 

Fakta

Dette felles læringsprosjektet blir fra BI sin side drevet av førsteamanuensis Birgit H. Jevnaker, Institutt for organisasjon og økonomisk organisering og fra Institutt for Industridesign er det industridesigner og gründer Birgitta Cappelen i samarbeid med kursansvarlig professor Simon Clatworthy ved AHO. 

Jevnaker har forøvrig undervist på industridesign og var på 90-tallet med å bygge opp design management og markedsstrategisk designutvikling på Institutt for industridesign. Jevnaker er også aktuell i disse dager med bidrag til boken ”Design Integration”, med kapittelet Mediating in-between: how industrial design advances business and user innovation, som kommer ut i USA.  

Arbeidsformen i dette nye samarbeidskurset er forelesninger, workshop og prosjektjobbing i grupper. Alle studentene har nå dannet konsulentfirma, og de er knyttet sammen til supergrupper som strategiske partnere for to eksterne eksisterende bedrifter Norsk Tipping og Gjensidige.

Du kan også se alle nyheter her.