Folkesnakkets makt

5. januar 2010

Internett avlyser kirkebakken, og mediene overtar for rettsaparatet. En ny type folkesnakk avsier dommer som svekker allmenne rettsprinsipper.


Artikkelen er publisert i Dagens Næringsliv. 4. januar 2010 under vignetten "Gjest på mandag" med tittelen "Folkesnakkets makt"

En hel verden er for tiden øyevitne til en spektakulær avstraffelse av golfstjernen Tiger Woods for ekteskapelig utroskap. Mannen blir ilagt en bot på flere hundre millioner dollar i tapte sponsor- og turneringsinntekter, og ”fradømt” muligheten til å spille profesjonell golf på ubestemt tid. Samtidig må han stille seg i gapestokken på sin egen hjemmeside, og love å bli ”…a better husband, father and person”.

Normalt skal man ha begått alvorlig kriminalitet for å bli fradømt flere hundre millioner dollar, og for å bli stengt ute fra sitt livs karriere. Gapestokklignende metoder for offentlig skue av skam og skjensel skal også høre fortiden til. Enhver har rett til et privatliv.

Pr-rådgiver Anders Cappelen mener at Tiger Woods har seg selv å takke, etter en elendig håndtering av egen omdømmekrise (DN 22.12.). Saken illustrerer imidlertid noe langt mer fundamentalt. Det er selveste rettsstaten og dens rasjonalitet som nå utfordres av en offentlighet der menneskers uvilje, misunnelse, oppfatninger og overtro gis større spillerom og påvirkningskraft. Grensen mellom det offentlige og det private viskes samtidig ut.

Et uavhengig rettsapparat forpliktet av forutsigbare lover vokste fram i Europa sammen med industrisamfunnet. Temaet står sentralt i Knut Hamsuns bøker, der han stadig forarges over industrien som ved sine prokuratorknep fortrenger jordbrukssamfunnets dypt menneskelige karakter. Men som sosialantropologen Jan Brøgger i sin tid skrev: ”Medmennesker flest er ofte uberegnelige og like ofte urimelige, og det er de færreste gitt å heve seg over det vedvarende sosiale press som lokalsamfunnet til enhver tid øver.” Sammen med overtro og trolldomsritualer var jordbrukssamfunnets sosiale liv et hinder for både entreprenørskap og rasjonalitet i handel og drift. Det samme var den tette forbindelsen mellom familieliv og næringsliv rundt gårdsdriften. Privatlivet måtte derfor gjøres uavhengig. Et kulturelt uttrykk for dette var at industriborgerskapet ikke bare innførte uavhengige rettsinstanser, men også gardiner i vinduene i sine hjem.

Jordbrukssamfunnets sosiale liv dukker nå opp igjen med sitt folkesnakk, om enn i nye former. Vaskeplasser, kirkebakker og forsamlingshus er erstattet av blogging, talk show, twitter og facebook. En ”øvrighet” som bestod av prester, lærere og lensmenn, er avløst av journalister, advokater, granskere og kommunikasjonsrådgivere. Paparazziar og medier forteller om folks private forhold, ofte i pinlig detalj. Der trolldomsritualer og magi tidligere truet rasjonell forståelse og innsikt, sverger flere nå til Snåsamenn og engledyrking. Samfunnsforskere med sans for lange linjer påstår at industrisamfunnets forutsigbarhet og rasjonalitet langt på vei er et tilbakelagt stadium.

En konsekvens av utviklingen er at rettssikkerheten svekkes både for individer og bedrifter. Det blir mindre forutsigbart hvilke standarder som gjelder for rett og galt, og vanskeligere å holde oversikt over form og omfang på anklager. Mens rettsapparatet er bygget opp av faste institusjoner og prosedyrer man kan forholde seg til, er internett og mediene både uforutsigbare og uregjerlige. Det er vanskelig å imøtegå fordømmelser og domsavsigelser.

Utviklingen kaster også skygger inn i bedriftene. De som utfordrer etablerte arbeidsmåter kan få ord på seg for å være alt fra vanskelige til helsefarlige, og utsettes for uberegnelige og urimelige beskyldninger gjennom anonyme arbeidsmiljøundersøkelser og tipstelefoner til granskere. Ledere som stiller godt begrunnede krav, men som bryter med medarbeidernes private agendaer, kan bli utmanøvrert med påstander om helsefarlig ledelse som forstørres opp av medier og internett.

Det er mulig Knut Hamsun smiler i sin grav når han ser at industrisamfunnet og dets ”prokuratorer” er drevet på defensiven. På slutten av sitt liv var imidlertid Hamsun selv gjenstand for en uforutsigbar rettsprosess. Det er mulig han så annerledes på verdien av industrisamfunnets forutsigbarhet etter det. 

Du kan også se alle nyheter her.