Hederspris til Gudmund Hernes

1. februar 2010

Professor II på Handelshøyskolen BI, Gudmund Hernes, er tildelt Norsk sosiologforenings hederspris 2010.

Juryens begrunnelse:

"Professor Gudmund Hernes har vært viktig for å bygge opp sosiologi som fag i Norge, og har vært en pionér i analyser av makt, sosial ulikhet og endring. På syttitallet ledet han den første maktutredningen, inspirert av studier i USA og samarbeid med James Coleman. Gjennom sine perioder som utdanningsminister og helseminister for Arbeiderpartiet har Hernes vist at han foruten å være maktutreder også kan være maktutøver".

Hernes arbeider i dag ved FAFO, som han var med på å starte i 1982, og er Professor II ved Handelshøysklolen BI.

Norsk sosiologforenings hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt.

På Norsk sosiologforenings vinterseminar 29.-31 januar 2010 ble Gudmund Hernes ildelt hedersprisen.

Tidligere har hedersprisen gått til Arne Næss (1997), Hans Skjervheim (1997), Harriet Holter (1998), Ottar Brox (2000), Johan Galtung (2001), Dag Østerberg (2002), Fredrik Engelstad (2004), Nils Christie (2005).

Du kan også se alle nyheter her.