- Viktig å sikre kunstnernes rettigheter!

3. mars 2010

Kulturminister Anniken Huitfeldt åpnet onsdag Kultur og Næringsdagen 2010 ved Handelshøyskolen BI i regi av studentene ved Kultur og ledelse. I sin innledning sa hun at det viktigste for regjeringen er å sikre kunstnernes rettigheter.

Kultur og næringsdagen 2010

- Temaet om opphavsrett og åndsverkloven er noen som angår mange mennesker, ikke bare spesialister, sa Anniken Huitfeldt. I salen satt studenter, forelesere, advokater og representanter fra musikk- og radio Norge.

Det er linjeforeningen ved bachelorprogrammet Kultur og Ledelse ved BI som var arrangør for Kultur og Næringsdagen 2010, og studentene sier selv på sine hjemmesider at studiet i Kultur og ledelse er for den som vil jobbe med kultur, men som ikke har ambisjoner om å bli utøvende kunstner, musiker eller forfatter. Studiet er også et godt tilbud til de som allerede har en kunstnerisk bakgrunn som ønsker en praktisk økonomisk skolering, og som vil jobbe i en av verdens raskest voksende næringer.

Se også lenke til Bis hjemmeside om kultur og ledelse

Ny åndsverklov

Regjeringen jobber nå med å revidere åndsverkloven i Norge og kulturminister Huitfeldt sa i sitt innlegg at dette er et komplisert rettsområde, men temaet er viktig siden stadig flere kommer i kontakt med denne loven.

En undersøkelse fra de nordiske landene utenom Norge viser at opphavsrettens verdi er nærmere 5 prosent av BNP. I Sverige økte også omsetningen av musikksalget etter at en ny og strengere åndsverksloven trådte i kraft i 2005.
- Dette er en svært viktig kulturpolitisk lov og viktig for oss å få gjort noe med, sa Huitfeldt. - Loven skal ikke være et hinder for fildeling, det viktigste er å sikre kunstnernes rettigheter.

Dagen bød også på foredrag og en paneldebatt om det aktuelle temaet med blant andre advokat Harald Bjelke og musiker Harald Sommerstad, kjent fra blant annet gruppen Minor Majority.

Du kan også se alle nyheter her.