Tilfreds med offentlige tjenester?

12. mars 2010

Partnerforum inviterer til frokostmøte 26. april. Tema er befolkningens tilfredshet med offentlige tjenester.

Partnerforum inviterer til frokostmøte:

Er folk tilfreds med offentlige tjenesteer?Tilfreds med offentlige tjenester - er det mulig?

På frokosten presenteres resultater fra to ferske undersøkelser om befolkningens tilfredshet med offentlige tjenester. Innbyggerundersøkelsen er ny og omfattende spørreskjemaundersøkelse og vil bli et nyttig verktøy i reformarbeid og videreutvikling av offentlige tjenester. Norsk Kundebarometer har foretatt målinger i over ti år og blant annet resultert i flere forskningspublikasjoner. Hvordan kommer offentlig sektor ut i år? Og hvordan tolke disse resultatene? Hvordan bruke materialet fra undersøkelsene til å forbedre offentlige tjenester?

Tid: Mandag 26. april 2010, kl 08.00 -10.00
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37. Rom B2-060
Påmeldingsfrist 23. april kl. 12

Program

07.45 Frokostservering og registrering
08.10 Innbyggerenes tilfredshet med offentlige tjenester ved Seniorrådgiver John Nonseid, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)
08:45 Kundebarometer for offentlige tjenester ved Professor Tor W. Andreassen, Handelshøyskolen BI
09.20 Spørsmål og diskusjon
10.00 Slutt

For mer informasjon og påmelding: www.partnerforum.uio.no

Du kan også se alle nyheter her.