Flere knytter seg til alumni nettverk

6. september 2010

Nettverking viser seg å være viktig for bygging av fremtidig karriere. Samtidig opplever BI Alumni en stadig voksende medlemsmasse. I juni 2010 tangerte alumnigruppen 20 000 aktiverte medlemmer.

Med 20  000 aktiverte alumnus fordelt på 86 land har BI Alumni vokst seg store i løpet av sin ni årige ”karriere”. Kun NTNU av utdanningsinstitusjonene har flere alumnus. 

Rektor Tom Colbjørnsen- Norge har liten tradisjon for alumninettverk, men når man tenker på at hver 10. yrkesaktiv person i Norge har et kursbevis fra BI blir dette et viktig satsingsområde for oss i fremtiden, sier rektor Tom Colbjørnsen.

I tillegg til å skilte med medlemmer fra 86 land har BI Alumni nylig lansert internasjonale nettverksgrupper i 29 land.

­- Siden vi er en norsk skole med internasjonale ambisjoner er det også gledelig å se at våre nylig lanserte internasjonale alumnigrupper også vokser i både størrelse og antall nasjonaliteter, fortsetter Colbjørnsen.

De internasjonale nettverksgruppene gir BIs alumni et lokalt nettverk i sine hjemland og Bi kan opprettholde kontakten med sine viktigste og beste internasjonale ambassadører. Både de norske og internasjonale nettverksgruppene drives av frivillige alumni.

 

Karrierebygger

Tall fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelser for både bachelor-/ og masterstudenter, samt alumnigruppen, viser også at en størst andel oppgir bruk av nettverk som sin mest vanlige måte å kontakte potensiell ny arbeidsgiver. 17 prosent av bachelor-/masterstudentene fra 2009 oppgir at de bruker bekjente/nettverk som førstekontakt med ny arbeidsgiver, mens 19 prosent av alumnigruppen oppgir det samme.

Fakta

  • Alumni-nettverket ved utdanningsinstitusjonen er et ressurssenter for nettverksbygging, faglig oppdatering, karriereutvikling og livslang læring for personer med en bachelor-/mastergrad.
  • I tillegg til internasjonale nettverksgrupper, har BI 7 faglige nettverk basert i Oslo (HR/Ledelse, Strategi, Finans, Innovasjon, Markedsføring, Kommunikasjon og Scenarietenking)  og 5 regionale nettverksgrupper knyttet til våre studiesteder i Norge.
  • Arbeidsmarkedsundersøkelsen for ungdom ble gjennomført i februar 2010. Undersøkelsen ble sendt til 2358 BI studenter som ble uteksaminert i 2009 på bachelor- og masternivå.  979 besvarte undersøkelsen (42 % svarprosent).
  • Arbeidsmarkedsundersøkelsen for Alumni ble gjennomført i februar 2010. Undersøkelsen ble sendt til 19927 aktive medlemmer av BI alumni med termin 1999-2008. 3358 besvarte undersøkelsen (17% svarprosent)
Du kan også se alle nyheter her.